05/02/2023 - 12:00

Dáng xuân về

Phan Duy

 

Một mình giữa quán đông
nghe gió thổi qua lòng
chiều tan tầm chưa nhỏ
anh vẫn còn chờ mong
 
Này là nắng xuân chậm
ngỡ tình như xa xăm
chiều tan tầm chưa nhỏ
gió sang mùa căm căm
 
Chỉ còn anh quán nhỏ
chiều muộn rồi trên vai
thôi về đi nghe nhỏ
kẻo tình thành liêu trai
 
Mai này xuân chớm nở
một nụ trên môi cười
nồng nàn anh bỡ ngỡ
dáng xuân về nhỏ ơi

 

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
Dáng xuân về