15/08/2020 - 20:22

Dáng mẹ dưới hiên nhà

Nguyễn Thị Ý
 

Mẹ ngồi khâu áo bên thềm 
Rưng rưng sợi nắng bạc thêm mái đầu
Ầu ơ... mưa nắng dãi dầu
Lưng còng qua ngõ mùa ngâu nhói lòng  
 Mẹ ngồi giặt áo bên sông 
Hiu hiu một ngọn gió đồng thênh thang
Con đò rẽ sóng sang ngang 
Đầy vơi con nước miên man mắt buồn 
 
Mẹ ngồi ở cuối con đường 
Nhặt mùa ký ức về thương tháng ngày 
Đã nghe từ những phôi phai 
Có mùa nước mắt rơi dài bến quê
 
Mẹ ngồi bóng đổ trên đê 
Chờ con về lại đường quê xanh màu
Con về tạ lỗi trước sau 
Thương bông hoa dại bên rào đưa hương...

Chia sẻ bài viết