07/09/2009 - 09:07

Ông Lê Tấn Nẫm, Phó Cục trưởng Cục Thuế thành phố Cần Thơ:

Đăng ký mã số thuế vì quyền lợi của mọi người

Công văn số 7629/BTC-BCĐLTTNCN, ngày 29-05-2009, của Ban chỉ đạo Trung ương triển khai Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) về việc triển khai thực hiện cấp mã số thuế (MST) cho cá nhân làm công ăn lương, quy định tất cả cá nhân làm công ăn lương đều được cấp MST, không phân biệt mức thu nhập đến mức chịu thuế hay chưa đến mức chịu thuế và được đăng ký thuế thông qua cơ quan chi trả thu nhập. Tuy nhiên, thời gian qua, nhiều cá nhân, tổ chức trên địa bàn TP Cần Thơ chưa nắm rõ trình tự, thủ tục đăng ký MST TNCN nên số lượng đăng ký còn hạn chế. Nhằm giúp bạn đọc hiểu rõ vấn đề này, Báo Cần Thơ đã phỏng vấn ông Lê Tấn Nẫm, Phó Cục trưởng Cục Thuế thành phố Cần Thơ.

* Thưa ông, vì sao phải cấp MST cho tất cả người làm công ăn lương?

- Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XII ban hành Luật Thuế TNCN nhằm thực hiện công bằng xã hội; tăng cường kiểm tra, kiểm soát thu nhập và điều tiết, phân phối lại thu nhập, thu hẹp sự chênh lệch về thu nhập giữa các tầng lớp dân cư, đảm bảo sự phát triển ổn định của nền kinh tế, góp phần hoàn thiện hệ thống chính sách thuế, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập kinh tế quốc tế.

Đối tượng chịu thuế và đối tượng nộp thuế TNCN được mở rộng, cần phải có phương pháp quản lý tiên tiến, đáp ứng yêu cầu tự động hóa lượng thông tin lớn về thuế TNCN. Kết nối thông tin phạm vi toàn quốc để kiểm soát được thông tin về thu nhập của cá nhân có nhiều nguồn khác nhau và kiểm soát được việc kê khai giảm trừ gia cảnh. Do vậy, việc cấp mã số thuế cho tất cả người làm công, ăn lương (gọi chung là người lao động) là rất cần thiết. Mặt khác, cá nhân có MST là điều kiện bắt buộc để được hoàn thuế, trong trường hợp cá nhân người lao động đã bị khấu trừ thuế nhưng khi quyết toán năm được xác định chưa đến mức phải nộp thuế TNCN hoặc số thuế TNCN đã nộp cao hơn số thuế phải nộp.

* Việc đăng ký thuế qua cơ quan chi trả thu nhập được thực hiện như thế nào, thưa ông?

- Người lao động kê khai vào tờ khai đăng ký thuế theo mẫu 01/ĐK-TNCN, photo giấy Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu (nếu là người nước ngoài) gởi cho đơn vị chi trả tiền lương, tiền công cho người lao động (gọi tắt là tổ chức chi trả thu nhập). Tổ chức chi trả thu nhập thực hiện nhập thông tin trên tờ khai đăng ký thuế mẫu 01/ĐK-TNCN của từng người lao động vào phần mềm đăng ký MST cá nhân do cơ quan thuế cung cấp. Các tổ chức chi trả thu nhập có thể truy cập vào trang web http://tncnonline.com.vn để tải phần mềm này về cài đặt trên máy tính.

Khi nhập xong các tờ khai vào phần mềm đăng ký MST cá nhân, người sử dụng phần mềm sẽ thực hiện chức năng “kết xuất tệp hồ sơ” ra file Excel để gởi file này cho cơ quan thuế. Cơ quan thuế căn cứ vào thông tin trên file dữ liệu do tổ chức chi trả thu nhập cung cấp để thực hiện cấp MST. Việc sử dụng phần mềm đăng ký MST cá nhân sẽ giảm thiểu sai sót, hỗ trợ nhanh cho việc cấp MST với khối lượng lớn phải hoàn thành trong năm 2009. Khi MST được cấp, cơ quan thuế sẽ gởi danh sách mã số thuế cho tổ chức chi trả thu nhập và in thẻ MST cho từng cá nhân.

* Các tổ chức chi trả thu nhập gởi hồ sơ đăng ký thuế cho cơ quan thuế bằng cách nào?

- Tổ chức chi trả thu nhập gởi cho cơ quan thuế file dữ liệu được kết xuất từ phần mềm đăng ký MST cá nhân và kèm theo bảng kê hồ sơ đăng ký thuế bằng giấy có ký tên đóng dấu của tổ chức chi trả thu nhập (bảng kê hồ sơ cũng được kết xuất từ phần mềm đăng ký MST cá nhân). Riêng các tờ khai đăng ký thuế của cá nhân đã được đóng tệp do tổ chức chi trả thu nhập tạm lưu trữ, chưa phải nộp về cho cơ quan thuế. Các tổ chức chi trả thu nhập có thể gửi file dữ liệu qua internet bằng cách truy cập vào trang web http://tncnonline.com.vn hoặc chép ra dĩa CD, USB để gởi trực tiếp tại cơ quan thuế. Bảng kê hồ sơ đăng ký thuế gởi qua đường bưu điện hoặc mang trực tiếp nộp tại cơ quan thuế cùng với file dữ liệu.

* Thời gian thực hiện đăng ký thuế bằng phần mềm đăng ký MST TNCN đến khi nào?

- Các tổ chức chi trả thu nhập thực hiện đăng ký thuế TNCN bằng phần mềm đăng ký mã số thuế cá nhân để nộp cho cơ quan thuế đến 30-9-2009. Sau thời hạn này, nếu có người mới vào làm việc hoặc còn sót lại chưa đăng ký thuế thì lập tờ khai đăng ký thuế theo mẫu 01/ĐK-TNCN, photo giấy Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu (nếu là người nước ngoài) gởi trực tiếp tại cơ quan thuế để được cấp mã số thuế.

* Thời gian qua, ngành thuế đã chuẩn bị những gì cho công tác đăng ký thuế TNCN?

- Ngành thuế đã tổ chức triển khai, hướng dẫn cho các tổ chức chi trả thu nhập thực hiện cài đặt, nhập thông tin vào phần mềm đăng ký MST cá nhân, cách thức kết xuất tệp hồ sơ, in bảng kê gởi file dữ liệu qua internet và những công việc có liên quan đến thực hiện đăng ký thuế TNCN. Ngành thuế cũng đang rà soát lại các tổ chức chưa dự tập huấn để tiếp tục triển khai với mục tiêu tất cả người làm công, ăn lương ở tất cả các tổ chức trên phạm vi toàn thành phố được cấp MST. Tại Cục Thuế TP Cần Thơ và mỗi Chi cục thuế quận, huyện đã thành lập tổ hỗ trợ sẵn sàng hỗ trợ cho các tổ chức chi trả thu nhập thực hiện tốt công tác này. Nếu cần thiết, cơ quan thuế sẽ cử cán bộ đến tận tổ chức chi trả để hỗ trợ.

Mọi vướng mắc về đăng ký thuế bằng phần mềm đăng ký MST cá nhân, các đơn vị liên hệ theo các số điện thoại sau để được hỗ trợ:

- Phòng Tuyên truyền hỗ trợ: 3829605

- Phòng Thuế thu nhập cá nhân: 3817675

- Phòng Kê khai và kế toán thuế: 3820047

- Phòng Tin học: 3822068

* Xin cảm ơn ông!

VÂN LÂM (thực hiện)

VÂN LÂM (thực hiện)

Chia sẻ bài viết