16/10/2022 - 08:20

Đảng Cộng sản Trung Quốc lãnh đạo đất nước giành được những thành tựu to lớn 

TIẾN TRUNG

Trước thềm Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XX của Ðảng Cộng sản Trung Quốc, phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh đã có cuộc trao đổi với nhà báo Ngụy Vi, Trưởng Ban Tiếng Việt Ðài Phát thanh - Truyền hình Trung ương Trung Quốc, về những thành tựu mà Ðảng Cộng sản Trung Quốc đã lãnh đạo đất nước giành được trong hơn 40 năm cải cách, mở cửa.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Getty Images

Theo nhà báo Ngụy Vi, kể từ khi thành lập, Ðảng Cộng sản Trung Quốc đã đoàn kết, dẫn dắt nhân dân Trung Quốc phấn đấu, đạt được những thành tựu to lớn và trở nên giàu mạnh, trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Sau cải cách mở cửa, đặc biệt là từ Ðại hội XVIII đến nay, Ban Chấp hành Trung ương với đồng chí Tổng Bí thư Tập Cận Bình làm hạt nhân đã tiếp tục dẫn dắt toàn Ðảng và nhân dân các dân tộc Trung Quốc đạt được thành tựu to lớn của chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới, thu được những thành tựu kinh tế ấn tượng, hoàn thành lộ trình công nghiệp hóa, xây dựng hệ thống công nghiệp hiện đại.

Dưới sự lãnh đạo của Ðảng Cộng sản Trung Quốc, Trung Quốc đã đạt mục tiêu thoát nghèo đúng thời hạn, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ lịch sử là xây dựng xã hội khá giả, hoàn thành mục tiêu 100 năm đầu tiên; phát triển khoa học công nghệ tiến bộ vượt bậc, các lĩnh vực như công trình hàng không vũ trụ, vệ tinh dẫn đường Bắc Ðẩu, khoa học lượng tử, siêu máy tính, chế tạo máy bay lớn, xây dựng đường sắt cao tốc… đã thu được thành quả tự chủ sáng tạo. Trong 3 năm qua, Trung Quốc đã lên kế hoạch tổng thể phòng chống đại dịch COVID-19 và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an toàn tính mạng và sức khỏe cho nhân dân ở mức cao nhất. Ngoài ra, Trung Quốc đã thu được các thành tựu quan trọng trong thúc đẩy quản lý toàn diện đất nước theo pháp luật, đẩy mạnh xây dựng văn minh sinh thái, tích cực phát triển văn hóa tiên tiến chủ nghĩa xã hội.

 Nhà báo Ngụy Vi cho rằng trong quá trình nỗ lực để đạt được những thành tựu trên, Trung Quốc không ngừng khắc phục khó khăn và thách thức, gồm sự thay đổi của tình hình quốc tế, kinh tế toàn cầu không ổn định... Ðặc biệt, trong bối cảnh hiện nay, tình hình thế giới có những biến đổi lớn, Trung Quốc phải đối mặt với những thách thức lớn hơn. Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã nhấn mạnh, trong thời gian trước mắt và sau này, sự phát triển của Trung Quốc vẫn đang trong thời kỳ cơ hội chiến lược quan trọng, nhưng cơ hội và thách thức đều sẽ có chuyển biến mới, nhưng xét về tổng thể, cơ hội vẫn lớn hơn thách thức.

  Ðánh giá về ý nghĩa và tầm quan trọng của Ðại hội XX đối với tương lai phát triển của Ðảng Cộng sản Trung Quốc và đất nước Trung Quốc, nhà báo Ngụy Vi nhận định Ðại hội XX là đại hội hết sức quan trọng đối với Trung Quốc trong thời khắc then chốt khi Trung Quốc bước vào hành trình mới xây dựng toàn diện đất nước hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa. 5 năm tới sẽ là thời kỳ then chốt cho sự mở đầu của Trung Quốc trong việc thực hiện mục tiêu này. Việc đất nước tiếp tục vững mạnh trong 5 năm tới có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với việc thực hiện mục tiêu 100 năm lần thứ hai.

Theo nhà báo Ngụy Vi, Ðại hội XX có 2 nhiệm vụ quan trọng: Thứ nhất, hoạch định một cách khoa học những những chủ trương lớn, mục tiêu, nhiệm vụ đối với sự phát triển của Ðảng Cộng sản Trung Quốc và đất nước Trung Quốc trong 5 năm tới, thậm chí dài hơn. Thứ hai, Ðại hội XX sẽ khẳng định rõ ràng hành trình mới và các mục tiêu mới của Ðảng Cộng sản Trung Quốc. Ðiều này có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc đoàn kết và thúc đẩy nhân dân các dân tộc Trung Quốc phấn đấu giành thắng lợi mới để đạt được mục tiêu chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc.

Chia sẻ bài viết