20/07/2021 - 12:24

Công ty Nhiệt điện Cần Thơ tổ chức nghỉ ngơi tập trung sau ca trực cho điều hành viên để ngăn ngừa dịch bệnh COVID-19 

Từ ngày 15-7-2021, Công ty Nhiệt điện Cần Thơ đã kích hoạt phương án phòng chống dịch bệnh COVID-19, tổ chức nghỉ ngơi tập trung sau ca trực cho 92 Điều hành viên (ĐHV) làm nhiệm vụ vận hành tại 02 Nhà máy Nhiệt điện Cần Thơ và Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn I.

Test nhanh kháng nguyên Sars-Cov-2 trước khi tập kết vào Khu vực làm việc tập trung.

Test nhanh kháng nguyên Sars-Cov-2 trước khi tập kết vào Khu vực làm việc tập trung.

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 lây lan nhanh tại địa phương, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 Công ty Nhiệt điện Cần Thơ đã khẩn trương kích hoạt phương án “vừa cách ly, vừa sản xuất” quyết tâm bảo vệ các nhà máy để đáp ứng các yêu cầu từ Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia. Công ty đã tiến hành kiểm tra kháng nguyên Sars-CoV-2 cho toàn bộ lực lượng vận hành, nhân viên nhà ăn, lực lượng bảo vệ và lái xe, tất cả mẫu xét nghiệm đều cho kết quả âm tính.

 Khu nhà lưu trú cho ĐHV được bố trí tách biệt khỏi khu vực sản xuất, đảm bảo vệ sinh môi trường, khử khuẩn, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ. Công ty cung cấp suất ăn cá nhân cho người lao động ở trong khu lưu trú, triển khai chốt kiểm soát dịch bệnh tại cổng, thiết lập các khu vực vùng đệm để tập kết nhu yếu phẩm. Bố trí đầy đủ xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tại nhiều vị trí, sắp xếp giờ nghỉ giải lao, ăn ca linh hoạt, hạn chế tiếp xúc. Các phòng ban nghiệp vụ làm việc trực tuyến, lực lượng sửa chữa trực tại nhà chỉ vào Công ty xử lý bất thường thiết bị và báo cáo tình hình dịch tễ hằng ngày.

Công đoàn Tổng công ty Phát điện 2 cũng đã hỗ trợ 30.000.000 đồng cho lực lượng sửa chữa, vận hành tại Công ty. Tập thể CBCNV Công ty Nhiệt điện Cần Thơ cùng chung sức đồng lòng thực hiện nhiệm vụ kép vừa phòng chống dịch bệnh vừa đảm bảo sản xuất, đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.

K.Anh - NĐCT

Chia sẻ bài viết