30/01/2012 - 21:27

Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước ở TP Cần Thơ
Đã phát huy hiệu quả

Thực hiện CPH mang lại hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh cho Công ty Cổ phần In Tổng hợp Cần Thơ.

Cổ phần hóa (CPH) doanh nghiệp nhà nước là chủ trương lớn của Chính phủ, giải pháp hữu hiệu nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước. Theo tinh thần đó, TP Cần Thơ đã triển khai thực hiện CPH các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn và qua 10 năm (2001-2010) bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực cho doanh nghiệp (DN)...

CPH doanh nghiệp nhà nước là chuyển một phần sở hữu Nhà nước sang nhiều thành phần, huy động vốn nhàn rỗi của xã hội. Việc hình thành các doanh nghiệp nhà nước có nhiều chủ sở hữu tạo điều kiện cho các DN thu hút vốn đầu tư vào phát triển sản xuất, kinh doanh tạo thêm động lực và cơ chế quản lý mới, nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp. Song song đó, CPH giúp nhà nước thu về nguồn vốn nhờ vào việc bán bớt phần vốn của mình tại các DN nhà nước, từ đó có vốn để đầu tư cho các dự án cần thiết khác.

Ông Trần Bình Trọng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần In tổng hợp Cần Thơ, cho biết: Từ năm 2006 đến nay là giai đoạn phát triển vượt bậc của công ty, nhất là trong 2 năm gần đây. Điều này đã khẳng định sự thành công trong việc chuyển đổi hoạt động của công ty theo hình thức công ty cổ phần. Cụ thể, sản lượng trang in năm 2005 đạt 7,5 tỉ trang, doanh thu đạt 79 tỉ đồng, lợi nhuận hơn 500 triệu đồng, thu nhập bình quân người lao động 2,4 triệu đồng/người/tháng. Đến năm 2011, sản lượng trang in đạt 16,5 tỉ trang, doanh thu đạt 176 tỉ đồng, lợi nhuận đạt 13,2 tỉ đồng, thu nhập bình quân người lao động gần 6 triệu đồng/người/tháng. So với năm 2005, hiện nay sản lượng trang in tăng gấp 2,2 lần, doanh thu tăng 2,21 lần, lợi nhuận tăng 22,97 lần, thu nhập bình quân người lao động tăng 2,56 lần. Công ty cổ phần hoạt động theo cơ chế thị trường, DN tự chủ, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước cổ đông về hoạt động và kết quả kinh doanh. Đặc biệt, cổ phần hóa tạo điều kiện để người lao động nâng cao vai trò làm chủ trong doanh nghiệp. Đây là giải pháp có tính chất chiến lược nhằm khắc phục những mặt khiếm khuyết, yếu kém vốn có của cơ chế bao cấp trong DN. Qua đó, DN tạo được động lực và cơ chế quản lý năng động để phát triển, nâng cao năng lực và hiệu quả sản xuất kinh doanh. Nhờ vậy, kể từ năm 2006 đến nay, bình quân mỗi năm năng suất lao động tăng nhưng số lao động không tăng. Cụ thể, năm 2006 một công nhân đạt 30,5 triệu trang in, đến năm 2011 tăng lên 54 triệu trang in.

Ông La Minh Hồng, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần thương nghiệp tổng hợp Cần Thơ, cho biết: Chuyển đổi hình thức hoạt động của công ty sang công ty cổ phần là bước đi đúng đắn. Công ty cổ phần có điều lệ hoạt động, quy chế rõ ràng; nhiệm vụ, quyền hạn của các thành viên công ty được phân rõ. Bên cạnh đó, việc thành lập ban kiểm soát để kiểm soát hoạt động công ty giúp DN đã lành mạnh lên nhiều, hoạt động công khai, minh bạch, hiệu quả hơn. Khi có những quyết định, kế hoạch, chiến lược kinh doanh... các cổ đông tham gia bàn bạc, đóng góp ý kiến giúp việc ra quyết định chuẩn xác, nhanh và mang lại hiệu quả cho công ty. Vì thế, qua 6 năm thực hiện CPH, tổng tài sản của công ty tăng 1,5 lần, vốn điều lệ tăng từ 15 tỉ đồng lên 20 tỉ đồng, cổ tức năm 2006 là 4,5%/năm đến 2011 là 20%/năm, thu nhập cán bộ, công nhân viên tăng 10%/năm... CPH đã tạo điều kiện cho công ty huy động nguồn vốn và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh sang một số lĩnh vực. Chẳng hạn, đầu tư 30% vốn siêu thị Co.opMart Cần Thơ, 35% vốn khách sạn Á Châu, đầu tư xây dựng khai thác chợ Ngã Sáu, chợ Mái Dầm (Hậu Giang)...

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Cần Thơ, đến nay, thành phố đã có 54 DN thực hiện CPH. Trong đó, 33 DN độc lập (có 2 DN thuộc hệ Đảng), 21 đơn vị phụ thuộc DN (có 2 đơn vị thuộc hệ Đảng). Hiện có 6 công ty cổ phần tham gia giao dịch trên sàn chứng khoán, đó là: Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang, Công ty Cổ phần Vât tư kỹ thuật nông nghiệp Cần Thơ, Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong, Công ty Cổ phần Xi măng Cần Thơ, Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ, Công ty Cổ phần Sadico. Ngoài ra còn có Công ty Cổ phần Bến xe tàu phà Cần Thơ giao dịch trên sàn Upcom (thị trường giao dịch cổ phiếu của công ty đại chúng chưa niêm yết). Nhìn chung, sau khi CPH hiệu quả sản xuất kinh doanh của các DN được nâng lên, các chỉ tiêu chủ yếu đều tăng trưởng khả quan... Trong giai đoạn 2011-2015, TP Cần Thơ tiếp tục thực hiện CPH Công ty TNHH Cấp thoát nước Cần Thơ và Công ty TNHH MTV Công trình đô thị TP Cần Thơ.

Những thành tựu bước đầu về thực hiện CPH DN nhà nước trên địa bàn TP Cần Thơ đã được khẳng định: tăng tính công khai, minh bạch, mang lại hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh của DN. Bên cạnh đó, việc CPH buộc các DN phải tích cực chủ động đổi mới phương thức quản trị kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh theo cơ chế thị trường... Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện CPH đã phát sinh nhiều mặt hạn chế. Theo đánh giá của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Cần Thơ, số lượng DN nhà nước CPH còn nắm giữ cổ phần giảm nhiều so với phương án sắp xếp ban đầu. Nhiều DN sau thời gian CPH đã bán bớt hoặc bán hết phần vốn nhà nước tại DN. Chênh lệch về thu nhập giữa người lao động trực tiếp và Ban quản lý, điều hành khá lớn sau khi thực hiện CPH. Ngoài ra, có trường hợp DN nhà nước sau khi CPH làm ăn thua lỗ phải giải thể như trường hợp Công ty Cổ phần Bao bì PP Cần Thơ. Theo một số DN, sau khi thực hiện CPH áp lực về lợi nhuận trước cổ đông, Ban Giám đốc phải hết sức năng động “lèo lái” DN đạt hiệu quả tốt nhất. Mặt khác, người lao động tại DN do nhu cầu về tài chính, khi nhận thấy giá trị cổ phiếu tăng cao đã bán cổ phần, vì vậy, người lao động không nắm giữ nhiều cổ phiếu. Từ đó dẫn đến tình trạng đối lập về lợi ích giữa người lao động và cổ đông. Bởi người lao động quan tâm đến thu nhập qua lương, phúc lợi trong khi cổ đông muốn hưởng lợi nhuận tối đa. Việc này ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững của DN...

Thực hiện CPH bên cạnh nâng cao năng lực tài chính, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, phải đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước, DN, nhà đầu tư và người lao động. Để làm được điều đó các DN xây dựng kế hoạch kinh doanh đúng hướng mang lại hiệu quả cho DN. Song song đó, xây dựng văn hóa DN để người lao động gắn bó hơn với DN...

Bài, ảnh: Tuyết Trinh

Thực hiện CPH mang lại hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh cho Công ty Cổ phần In Tổng hợp Cần Thơ

Chia sẻ bài viết