13/08/2013 - 08:48

Cơ giới hóa đồng bộ sản xuất lúa gạo

Thông tin từ Bộ NN&PTNT, Bộ đang chuẩn bị trình Thủ tướng điều chỉnh Quyết định số 63/2010/QĐ-TTg ngày 15-10-2010 và 65/2011/QĐ-TTg ngày 2-12-2011 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông, thủy sản. Theo đó, ngành nông nghiệp địa phương hỗ trợ nông dân đầu tư mua một số loại máy móc, thiết bị nhập khẩu do trong nước chưa sản xuất được như: máy gặt đập liên hợp, máy cấy, máy kéo công suất lớn, các thiết bị bảo quản sau thu hoạch… Bộ NN&PTNT đề nghị các địa phương tiếp tục chỉ đạo các doanh nghiệp thực hiện đầu tư xây dựng hệ thống kho chứa lúa theo chỉ tiêu đã phân bổ. Đồng thời đề ra chính sách tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư, cải tạo hệ thống kho chứa lúa gạo đã xuống cấp theo đúng quy trình công nghệ, đáp ứng yêu cầu sản xuất, tiêu thụ lúa gạo trong tình hình mới…

Chia sẻ bài viết