11/10/2016 - 21:20

Cờ Đỏ phấn đấu sớm hoàn thành xây dựng nông thôn mới

Là huyện được chia tách muộn nhất của TP Cần Thơ, hạ tầng cơ sở của Cờ Đỏ còn thiếu thốn khó khăn. Cùng với việc quan tâm, đẩy mạnh đầu tư đáp ứng yêu cầu phát triển, 5 năm qua, các cấp, các ngành huyện Cờ Đỏ tập trung xây dựng nông thôn mới (NTM), từng bước nâng cao đời sống người dân vùng nông thôn. Đến nay, kết quả đạt được khả quan và Cờ Đỏ phấn đấu hoàn thành xây dựng NTM vào năm 2020.

*Kết quả khả quan

Triển khai thực hiện Chương trình xây dựng NTM, hệ thống chính trị, các cấp các ngành của huyện Cờ Đỏ thường xuyên tập trung tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia xây dựng NTM, đặc biệt là phát huy nội lực trong thực hiện các công trình, dự án tại địa phương. Lãnh đạo huyện thường xuyên củng cố bộ máy quản lý và điều hành chương trình xây dựng NTM các cấp, chỉ đạo các địa phương rà soát các chỉ tiêu, tiêu chí chưa đạt để có các giải pháp đồng bộ, tháo gỡ khó khăn, từ đó góp phần đạt các tiêu chí một cách bền vững. Công tác huy động, vận động doanh nghiệp, người dân tham gia được phát huy trên các lĩnh vực, như: giao thông, trường học, xây dựng nhà Đại đoàn kết, phát triển sản xuất, bảo hiểm y tế…

Thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thới Đông đã ra sức xây dựng nông thôn mới. Tới đây, xã sẽ đẩy mạnh phát triển giao thông nông thôn, để đủ điều kiện công nhận nông thôn mới vào cuối năm 2017.  

Đến nay, huyện Cờ Đỏ có 2 xã đạt chuẩn và được công nhận xã NTM là Trung An, Trung Thạnh. Các xã còn lại đạt từ 13 - 19 tiêu chí, gồm: Trung Hưng (đạt 19 tiêu chí), Thới Đông và Thới Xuân (đạt 16 tiêu chí), Đông Thắng (15 tiêu chí), Thới Hưng và Thạnh Phú (14 tiêu chí), Đông Hiệp (13 tiêu chí).

Theo Ban chỉ đạo Chương trình xây dựng NTM huyện Cờ Đỏ, đến nay có 10 tiêu chí được 100% xã hoàn thành và giữ ổn định, gồm: quy hoạch, thủy lợi, điện, bưu điện, lao động có việc làm thường xuyên, hình thức tổ chức sản xuất, giáo dục, hệ thống tổ chức chính trị, an ninh trật tự và dịch vụ công. 4 tiêu chí cần nâng chất theo các văn bản mới ban hành, quy định mức độ đạt chuẩn cao hơn gồm: thu nhập, hộ nghèo, y tế và môi trường. Bên cạnh những thuận lợi, công tác xây dựng NTM ở địa phương cũng còn phát sinh nhiều khó khăn. Đó là việc vận động doanh nghiệp đầu tư, tham gia hỗ trợ các địa phương xây dựng NTM còn hạn chế; việc xét hộ nghèo theo tiêu chí mới nên một số hộ thoát nghèo nay lại tái nghèo; một số tiêu chí như hộ nghèo, bảo hiểm y tế... tính theo năm bị giảm do phải rà soát lại tỷ lệ ban đầu nên có sự biến động. Công tác xây dựng cảnh quan, môi trường mặc dù được các địa phương quan tâm thực hiện, nhưng kết quả chưa đồng bộ. Một số tiêu chí có vốn lớn và lồng ghép nhiều nguồn vốn nên việc thu thập số liệu chưa chính xác; công tác nâng chất các xã đạt chuẩn có quan tâm thực hiện nhưng cũng chưa đạt yêu cầu, như tiêu chí trường học ở xã Trung An.

* Tiến tới công nhận huyện NTM

Năm 2016, huyện Cờ Đỏ phấn đấu có thêm xã Trung Hưng được công nhận xã NTM. Do đó, huyện Cờ Đỏ đã tập trung nguồn vốn đầu tư hạ tầng, chủ yếu là đường giao thông nông thôn, trường học… giúp Trung Hưng hoàn thành 20 tiêu chí, được công nhận xã NTM dự kiến vào tháng 11-2016. Nhờ tập trung nguồn vốn đầu tư, đến nay Trung Hưng đã đạt 19 tiêu chí, chỉ còn tiêu chí bảo hiểm y tế, xã phấn đấu sẽ đạt trong quí IV-2016.

Bà Trần Thị Nhung Em, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Cờ Đỏ, cho biết: Hiện nay, Cờ Đỏ đang tập trung làm hồ sơ thủ tục công nhận xã NTM Trung Hưng để gửi về thành phố thẩm định, dự kiến ngày 10-11-2016 sẽ làm lễ công nhận. Địa phương cũng phấn đấu vào cuối năm 2017 sẽ công nhận xã NTM Thới Đông, quí I-2018 sẽ là xã Đông Thắng, giữa năm 2018 là Thới Xuân, cuối năm 2019 là Thới Hưng, giữa năm 2019 là Đông Hiệp, quí I-2020 là xã cuối cùng Thạnh Phú. Địa phương sẽ hoàn thành và công nhận huyện NTM vào năm 2020. Trong năm 2017, huyện sẽ tập trung dồn sức đầu tư cho Thới Đông, chủ yếu là cho các tiêu chí cần vốn như: giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa…

Đến nay, xã Thới Đông đạt 16 tiêu chí NTM, chỉ còn 4 tiêu chí chưa đạt: giao thông, cơ sở vật chất văn hóa, hộ nghèo, y tế. Tiêu chí về giao thông, theo quy hoạch được phê duyệt Thới Đông sẽ có tổng chiều dài các tuyến giao thông liên ấp (rộng 3,5 - 4m) là 31,7km, nhưng hiện trên địa bàn chỉ mới có 1,2km đường giao thông bê tông hóa rộng 4m. Tiêu chí về cơ sở vật chất văn hóa, hiện toàn xã có 8/8 nhà thông tin ấp, nhưng Trung tâm Văn hóa-Thể thao xã chưa được đầu tư xây dựng. Tiêu chí về y tế, tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế của người dân đến nay mới đạt 65%. Tiêu chí về hộ nghèo, hiện tại tỷ lệ hộ nghèo của xã còn khá cao, 13,11%. Ông Nguyễn Chí Công, Chủ tịch UBND xã Thới Đông, cho biết: Thời gian qua, Thới Đông tập trung quyết liệt cho 4 tiêu chí chưa đạt. Trong đó, đối với tiêu chí về hộ nghèo, xã triển khai thực hiện kế hoạch chuyên đề giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn dưới 8% vào cuối năm 2016 và có khả năng đạt được, tiếp tục giảm xuống còn dưới 4% vào năm 2017. Xã cũng đang chuẩn bị hồ sơ thủ tục, dự kiến trong năm 2017 triển khai thi công và hoàn thành, đạt tiêu chí về cơ sở vật chất văn hóa. Năm 2017, sẽ triển khai thi công 15km đường giao thông nông thôn rộng 4m và đạt tiêu chí về giao thông, còn lại hơn 15 km nằm trong đầu tư trung hạn được huyện bố trí vốn triển khai. Xã đang tích cực vận động tham gia bảo hiểm y tế để sớm đạt tiêu chí về y tế. Cùng với Thới Đông, các xã khác trên địa bàn cũng đang nỗ lực thực hiện mục tiêu chung: Cờ Đỏ được công nhận là huyện NTM vào năm 2020. Đây là tiền đề để huyện Cờ Đỏ tiếp tục phát triển, nâng cao đời sống nhân dân.

Bài, ảnh: ANH KHOA

Chia sẻ bài viết