06/11/2018 - 09:12

Cờ Đỏ nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp 

Xác định thế mạnh là sản xuất lúa chất lượng cao, năm nay huyện Cờ Đỏ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ, khuyến khích nông dân tăng cường liên kết, phát triển các mô hình cánh đồng lớn, cánh đồng mẫu sản xuất lúa hàng hóa chất lượng cao và lúa giống, gắn với hợp đồng bao tiêu của các doanh nghiệp, nhà tiêu thụ. Đồng thời, thực hiện tốt công tác quản lý dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi và kịp thời hỗ trợ người dân chủ động phòng tránh lũ và mưa bão để giảm thấp nhất các thiệt hại có thể xảy ra.

Thu hoạch gương sen tại một hộ dân ở xã Đông Hiệp, huyện Cờ Đỏ.

Nhiều mô hình sản xuất hiệu quả

 Huyện Cờ Đỏ tập trung quản lý và khai thác tốt các công trình phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, chú ý vận động sự tham gia của tổ chức, doanh nghiệp đầu tư cơ sở hạ tầng nhằm phát triển cánh đồng lớn đạt hiệu quả, nâng cao thu nhập người dân. Nhờ vậy, dù gặp nhiều điều kiện bất lợi trong sản xuất do thiên tai và dịch bệnh nhưng hoạt động sản xuất nông nghiệp vẫn được duy trì và phát triển.

Ông Lê Văn Lợi ngụ xã Đông Hiệp, huyện Cờ Đỏ, cho biết: “Năm nay, lũ về sớm và cao hơn mọi năm nhưng nhờ có các hệ thống đê bao khá vững chắc và chính quyền quan tâm hỗ trợ, gia cố kịp thời, đảm bảo lúa không bị thiệt hại. Nhìn chung, trong cả 3 vụ lúa của năm, nông dân sản xuất lúa đều có lợi nhuận khá nhờ lúa bán được giá và năng suất lúa cũng đạt cao”. Ông Nguyễn Huy Bình ngụ xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, cho biết: “Xã Thới Hưng  có diện tích trồng cây ăn trái và rau màu đứng hàng đầu trên địa bàn huyện Cờ Đỏ. Năm nay, nhiều nông dân sản xuất cây ăn trái, rau màu và nuôi thủy sản tại xã có thu nhập khá tốt nhờ trúng mùa, trúng giá”.

Năm 2018, tổng diện tích gieo trồng lúa trên địa bàn huyện là 67.471ha, đạt 105,6% kế hoạch. Tổng sản lượng lúa đạt hơn 435.021 tấn, đạt 108,4% so với kế hoạch. Trong đó, diện tích lúa đông xuân là 23.426 ha, với sản lượng hơn 172.221 tấn; lúa hè thu 22.995ha, với sản lượng hơn 146.653 tấn; lúa thu đông 21.050ha, với sản lượng 116.187 tấn. Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Cờ Đỏ, tổng diện tích lúa của nông dân tham gia mô hình cánh đồng lớn trong 3 vụ lúa là 32.416 ha, các doanh nghiệp thu mua được 105.107 tấn lúa khô đạt tỷ lệ 60%. Nông dân tham gia mô hình cánh đồng lớn có lợi nhuận cao hơn so với ngoài mô hình khoảng 4,8 triệu đồng/ha/năm.

Huyện Cờ Đỏ cũng tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, giúp nông dân đẩy mạnh ứng dụng đồng bộ các tiến bộ khoa học kỹ thuật phù hợp theo điều kiện thực tế tại địa phương để tăng năng suất, giảm chi phí và tăng hiệu quả kinh tế. Đồng thời, tích cực hỗ trợ nông dân về giống cây con và giới thiệu, trình diễn các mô hình sản xuất hiệu quả, giúp nông dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thủy sản phù hợp cho từng vùng sản xuất. Khuyến khích nông dân cải tạo vườn tạp, vườn kém hiệu quả sang các mô hình sản xuất hiệu quả.

Đầu năm đến nay, nông dân tại huyện Cờ Đỏ đã chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp từ mô hình đơn canh cây lúa sang các mô hình luân canh 2 lúa -1 màu, 2 lúa -1 cá, với tổng diện tích hơn 3.322ha. Trong đó, mô hình 2 lúa -1 màu  hơn 407ha, mô hình 2 lúa -1 cá là 2.915 ha. Ngoài ra, nông dân còn phát triển  nhiều mô hình chuyên canh trồng màu, cây ăn trái, nuôi thủy sản và các loại vật nuôi khác giúp mang lại hiệu quả cao hơn gấp nhiều lần so với trồng lúa. Theo khảo sát, đánh giá của ngành nông nghiệp huyện Cờ Đỏ, năm nay nông dân thực hiện mô hình sản xuất 3 vụ lúa trên địa bàn huyện đạt doanh thu bình quân 126 triệu đồng/ha, lợi nhuận bình quân 72,5 triệu đồng/ha. Còn nông dân thực hiện mô hình 2 lúa -1 màu đạt doanh thu bình quân 201,2 triệu đồng/ha, lợi nhuận bình quân 119,94 triệu đồng/ha; mô hình chuyên canh màu đạt doanh thu bình quân 399,8 triệu đồng/ha, lợi nhuận 205,7 triệu đồng/ha; mô hình chuyên canh cây ăn trái đạt doanh thu 334 triệu đồng/ha, lợi nhuận 218,5 triệu đồng/ha.

Tiếp tục phát huy

Theo bà Trần Thị Nhung Em, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Cờ Đỏ, năm 2019 huyện Cờ Đỏ có kế hoạch gieo trồng hơn 64.257ha lúa trong 3 vụ, với tổng sản lượng ước đạt hơn 402.731 tấn, với cơ cấu giống chủ yếu lúa chất lượng cao: Jasmine 85, OM 4218, OM 5451, Đài thơm 8, RVT… Trong đó, tổng diện tích lúa của nông dân tham gia mô hình các mô hình cánh đồng lớn và cánh đồng mẫu là hơn 32.105ha, với 15.581 hộ dân. Diện tích lúa tham gia sản xuất lúa giống là 1.746ha.

Năm 2019, Cờ Đỏ dự kiến gieo trồng màu các loại với tổng diện tích hơn 4.517ha. Vận động nông dân cải tạo vườn cây kém hiệu quả và chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở những vùng có điều kiện, nâng diện tích cây ăn trái trên địa bàn huyện từ 2.836,23ha hiện nay, lên 3.145,08ha. Bên cạnh đó, huyện dự kiến thả nuôi thủy sản với tổng diện tích 5.237ha, sản lượng ước đạt 33.390 tấn, trong đó tập trung xuống giống cá ruộng 2.389ha. Tổng đàn gia súc, gia cầm dự kiến đạt 511.162 con.

Phát huy các kết quả đạt được,  huyện Cờ Đỏ xác định  tiếp tục quan tâm củng cố và nhân rộng diện tích cánh đồng lớn gắn với tăng cường kêu gọi đầu tư của các doanh nghiệp bao tiêu tại các điểm cánh đồng lớn. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Đặc biệt, tiếp tục có các hỗ trợ cần thiết về kỹ thuật, về giống… để nông dân phát triển các mô hình sản xuất hiệu quả.

Bài, ảnh: Khánh Trung

Chia sẻ bài viết