06/10/2021 - 20:16

Cơ bản giữ ổn định tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 như năm 2021 

(CT) - Ðó là thông tin vừa được Bộ Giáo dục và Ðào tạo (GD&ÐT) khẳng định, khi công bố phương án tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học (ÐH), cao đẳng (CÐ) năm 2022.

Thí sinh Cần Thơ tham gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Theo đó, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là tỉnh) chủ trì toàn bộ công tác tổ chức thi tại địa phương theo khung thời gian tổ chức do Bộ GD&ÐT quy định; thời gian có thể được xem xét điều chỉnh phù hợp với tình hình dịch bệnh tại địa phương.

Nội dung thi trong chương trình giáo dục THPT hiện hành, chủ yếu chương trình lớp 12; không bao gồm các nội dung được tinh giản đi nhằm phục vụ dạy và học ứng phó dịch COVID-19 mà Bộ GD&ÐT đã công bố; đề thi được xây dựng đáp ứng yêu cầu của Kỳ thi, bảo đảm độ phân hóa phù hợp và hạn chế học tủ, học lệch, khuyến khích sáng tạo của thí sinh. Bộ GD&ÐT xây dựng cấu trúc, định dạng đề thi, công bố đề thi tham khảo; hoàn thiện ngân hàng câu hỏi thi để tổ hợp thành các đề thi bằng phần mềm chuyên dụng, cung cấp cho các địa phương tổ chức thi, bảo đảm cân bằng giữa các vùng miền, các tỉnh và giữa các đợt thi (nếu tổ chức nhiều đợt).

Các cơ sở giáo dục ÐH, CÐ thực hiện quyền tự chủ tuyển sinh theo quy định của pháp luật và quy chế, hướng dẫn của Bộ GD&ÐT; thực hiện công tác tuyển sinh theo đề án tuyển sinh của trường, bảo đảm công bằng cho các nhóm đối tượng và các phương thức tuyển sinh; khuyến cáo những trường ÐH, ngành học có mức độ cạnh tranh cao chỉ sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT làm công cụ sàng lọc, sơ tuyển, sau đó cần có thêm các hình thức chọn lọc bổ sung nhằm phân loại tốt hơn đối tượng tuyển chọn. Các ÐH quốc gia, ÐH vùng và các trường, nhóm trường ÐH đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện có thể tổ chức các kỳ thi đánh giá để làm căn cứ xét tuyển ÐH, CÐ và chia sẻ hỗ trợ các trường khác có nhu cầu.

Bộ GD&ÐT phối hợp cùng các địa phương tổ chức thanh tra, kiểm tra tất cả các khâu của Kỳ thi để bảo đảm an toàn, nghiêm túc, thiết thực, khách quan, công bằng. Riêng về phương án thi THPT các năm 2023-2025, Bộ GD&ÐT sẽ hoàn thiện phương án, lấy ý kiến rộng rãi các bên liên quan và sẽ công bố vào Quý I năm 2022.

 Trước đó, Bộ GD&ÐT ban hành Công văn số 4237/BGDÐT-QLCL về việc Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 theo phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT giai đoạn 2022-2025. Trong đó, nhấn mạnh công tác chuẩn bị sớm, đầy đủ các điều kiện để tổ chức tốt Kỳ thi, xây dựng các phương án bảo đảm an ninh, an toàn và dự phòng để xử lý các rủi ro có thể xảy ra trong quá trình tổ chức thi, nhất là ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch COVID-19.

Tin, ảnh: B.NG

Chia sẻ bài viết