07/08/2010 - 21:01

ClipGrab 3.0.7.2 – Tải video về dùng ngay

Chương trình này giúp bạn không chỉ tải về các đoạn video hấp dẫn từ những trang web “khó xơi”, như YouTube, Dailymotion..., mà còn chuyển đổi ngay sang các định dạng phổ dụng để lập tức thưởng thức trên các thiết bị giải trí di động. Nó có dung lượng 8 MB, tương thích với các hệ điều hành Windows 2000 trở về sau, được tải về sử dụng miễn phí từ địa chỉ http://downloads.winload.de/clipgrab-3.0.7.2.exe.

Sau khi tải về, cài đặt và mở chương trình, giao diện của nó xuất hiện đơn giản với 2 thẻ chính:

- Download: Thực hiện việc tải về. Bạn mở trang phát đoạn video ưa thích, chép đường dẫn trên thanh địa chỉ của trình duyệt rồi dán vào ô trống. Kế tiếp, bạn chọn định dạng cho đoạn video ở ô Format (Original – giữ nguyên định dạng gốc FLV/MPEG4/WMV/OGG Theora/MP3/OGG Vorbis), chất lượng ở ô Quality (High – 480p/Normal – 360p/Low – 240p). Sau đó, bạn nhấn nút Grab this clip! và đợi cho chương trình hoàn tất việc tải về là xong.

- Settings: Thiết lập cách thức hoạt động của chương trình. Ở đây, thẻ con Target Path cho phép bạn chỉ định nơi lưu video được tải về. Thẻ Clipboard giúp bạn thiết lập cách thức làm việc cho chương trình khi nó nhận biết địa chỉ trong bộ nhớ - Always download (luôn tải về), Never download (không bao giờ tải về) hay Always ask (luôn hỏi ý kiến bạn). Thẻ Notifications để thiết lập cách thức thông báo – After each download (sau mỗi lượt tải về), After all downloads have been completed (sau khi hoàn tất tất cả tập tin tải về), Never (không bao giờ thông báo). Thẻ Other giúp gỡ bỏ tất cả tập tin đã tải về hoàn tất khỏi danh sách (Remove finished downloads from list) và thu nhỏ chương trình xuống khay hệ thống thay vì xuống thanh tác vụ (Minize ClipGrab to the system tray).

Lê Phi

Chia sẻ bài viết