09/07/2020 - 08:19

Chuyển giao, ứng dụng khoa học kỹ thuật giảm chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận 

(CT)- Nhằm góp phần tiết giảm chi phí sản xuất, nâng cao chất lượng hàng hóa nông sản và lợi nhuận cho nông dân, thời gian qua, công tác chuyển giao, ứng dụng khoa học kỹ thuật phục vụ sản xuất nông nghiệp được thành phố đặc biệt quan tâm.

Mô hình tưới phun tự động trên vườn sầu riêng tại xã Tân Thới, huyện Phong Điền.

Từ đầu năm đến nay, ngành Nông nghiệp tổ chức tập huấn được 147 cuộc với 4.963 lượt nông dân tham dự; 150 cuộc hội thảo với 1.978 lượt người tham dự gồm các nội dung: ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong canh tác lúa, rau màu, hoa kiểng, cây ăn trái, chăn nuôi, thủy sản,... Ðồng thời, tiếp tục triển khai các đề tài, dự án, mô hình giúp nông dân giảm chi phí, tăng thu nhập trong sản xuất như: Dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững (VnSAT), Dự án Sáng kiến phát triển lúa gạo châu Á,…

Ngoài ra, từ nguồn kinh phí Chương trình Hỗ trợ giống cây trồng vật nuôi năm 2020, thành phố hỗ trợ 9.975 cây giống các loại cho nông dân quận Bình Thủy, với kinh phí trên 262 triệu đồng.

Tin, ảnh: CHI MAI

 

Chia sẻ bài viết