14/06/2016 - 21:41

TP CẦN THƠ

CHUẨN BỊ TỐT CHO TỔNG ĐIỀU TRA NÔNG THÔN, NÔNG NGHIỆP VÀ THỦY SẢN NĂM 2016

Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 (viết tắt là Tổng điều tra) được tiến hành trên phạm vi cả nước. Để thực hiện tốt cuộc tổng điều tra này, ngay từ khá sớm, TP Cần Thơ đã thành lập Ban chỉ đạo các cấp và khẩn trương tiến hành các công tác chuẩn bị để tiến hành đạt đúng tiến độ và yêu cầu đặt ra.

*Chủ động

Nước ta tiến hành Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản định kỳ 5 năm một lần và bắt đầu từ năm 1994. Năm 2016 là lần thứ 5 thực hiện công tác này nhằm thu thập thông tin cơ bản về nông nghiệp, nông dân và nông thôn phục vụ việc đánh giá và xây dựng kế hoạch, định hướng chính sách và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội. Theo Quyết định số 1225/QĐ-TTg ngày 31-7-2015 của Thủ tướng Chính phủ, Tổng điều tra được tiến hành trên phạm vi cả nước vào ngày 1-7-2016. Thời gian thực hiện thu thập số liệu của Tổng điều tra là 30 ngày, bắt đầu từ ngày 1-7 đến 30-7-2016. Số liệu sơ bộ công bố vào tháng 12-2016. Kết quả chính thức công bố vào quý III-2017.

Các hộ nuôi trồng thủy sản là một trong những đối tượng của cuộc Tổng điều tra. Trong ảnh: Thu hoạch cá đồng tại huyện Thới Lai, TP Cần Thơ.

Để thực hiện tốt Tổng điều tra, ngay từ cuối năm 2015 và các tháng đầu năm 2016, TP Cần Thơ đã thành lập Ban chỉ đạo các cấp và tiến hành các công tác chuẩn bị. Căn cứ vào các quyết định, kế hoạch và hướng dẫn của Trung ương, TP Cần Thơ ban hành Kế hoạch số 334/KH-BCĐ về tổ chức thực hiện phương án Tổng điều tra trên địa bàn thành phố (gọi tắt là Kế hoạch 334). Kế hoạch này nêu rõ các mục đích của Tổng điều tra và yêu cầu công tác tổ chức, thu thập thông tin, xử lý số liệu, tổng hợp, công bố và lưu trữ dữ liệu phải được thực hiện nghiêm túc, theo đúng quy định của Phương án điều tra. Việc điều tra phải đảm bảo thông tin điều tra đầy đủ, kịp thời, không trùng lắp, bỏ sót, phù hợp với điều kiện thực tế và có tính khả thi. Việc quản lý và sử dụng kinh phí của cuộc Tổng điều tra phải đảm bảo đúng chế độ hiện hành, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả.

Theo ông Lê Ngọc Bảy, Cục trưởng Cục Thống kê TP Cần Thơ, Phó Trưởng ban Ban chỉ đạo Tổng điều tra TP Cần Thơ, đối tượng của cuộc điều tra, gồm: lao động của hộ cư dân sống ở nông thôn và hộ có tham gia hoạt động nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp và thủy sản ở khu vực thành thị; điều kiện sản xuất của các đơn vị có tham gia hoạt động nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp và thủy sản; điều kiện sống của hộ nông thôn, hộ có tham gia hoạt động nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp và thủy sản ở khu vực thành thị; kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội nông thôn. Theo đó, công tác điều tra sẽ được tiến hành tại các đơn vị điều tra, gồm: hộ nông thôn; hộ thành thị có tham gia hoạt động nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp và thủy sản; trang trại nông, lâm nghiệp và thủy sản; UBND xã; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; tổ chức chứng nhận sản phẩm thủy sản, trồng trọt, chăn nuôi được sản xuất, sơ chế phù hợp với VietGAP và tương đương…

*Làm tốt công tác nhân sự, tuyên truyền

Theo Ban chỉ đạo Tổng điều tra TP Cần Thơ, cùng với Ban chỉ đạo cấp thành phố, 6/9 quận, huyện của thành phố đã thành lập Ban chỉ đạo. Riêng 3 quận: Ninh Kiều, Bình Thủy và Cái Răng không đủ điều kiện thành lập Ban chỉ đạo vì có số hộ dân nông lâm nghiệp và thủy sản chưa vượt quá 30% số hộ dân trên địa bàn. Hiện nay, có 60 đơn vị phường, xã, thị trấn của thành phố đủ điều kiện cũng đã thành lập Ban chỉ đạo. Dự kiến, thành phố sẽ huy động trên 1.100 tổ trưởng, điều tra viên trực tiếp tham gia thu thập thông tin của khoảng 140.500 hộ có sản xuất nông nghiệp, gần 50 trang trại… trên toàn thành phố. Ông Lê Ngọc Bảy, Cục trưởng cục Thống kê, Phó Trưởng ban Ban chỉ đạo Tổng điều tra TP Cần Thơ, cho biết: "Kinh nghiệm từ các cuộc Tổng điều tra, trình độ các điều tra viên không đồng đều. Do vậy, cần phải làm tốt công tác lựa chọn lực lượng điều tra viên có trình độ, am hiểu địa bàn được phân công, có tinh thần trách nhiệm và được tập huấn kỹ lưỡng trước khi tiến hành phỏng vấn, ghi phiếu. Đặc biệt, coi trọng công tác tuyên truyền để nhân dân, tổ chức hiểu rõ mục đích của cuộc Tổng điều tra để cộng tác, cung cấp thông tin chính xác, kịp thời.

Nhiều ý kiến đồng tình với việc phải làm tốt việc lựa chọn người trực tiếp điều tra để đảm bảo cuộc Tổng điều tra đạt tốt các yêu cầu và tiến độ đề ra. Ông Lâm Hiền, Chi cục trưởng Chi cục Thống kê huyện Vĩnh Thạnh, cho rằng: "Chọn những người đáp ứng yêu cầu về trình độ năng lực, khả năng thông thạo địa bàn và có nhiệt tâm để tham gia Tổng điều tra là rất quan trọng. Rút kinh nghiệm từ các đợt điều tra trước, lần này, huyện Vĩnh Thạnh tận dụng những người có trình độ và sinh viên mới ra trường ở địa phương nhưng chưa có việc làm hoặc có thời gian rảnh rỗi để làm điều tra viên.

Tại Hội nghị triển khai phương án Tổng điều tra trên địa bàn TP Cần Thơ, ông Đào Anh Dũng, Phó Chủ tịch UBND, kiêm Trưởng Ban chỉ đạo Tổng điều tra TP Cần Thơ yêu cầu các sở ngành thành phố và địa phương, đơn vị có liên quan cần quan tâm tăng cường thông tin tuyên truyền, tập huấn và rà soát, thực hiện thật tốt các công tác chuẩn bị để tiến hành Tổng điều tra đạt tốt các yêu cầu. Do số lượng người tham gia tổng điều tra rất lớn, trên 1.100 người, do vậy cần tuyển lựa các điều tra viên và tổ trưởng thật tốt; đảm bảo người được lưa chọn phải có trình độ văn hóa, sức khỏe, nắm chuyên môn nghiệp vụ, am hiểu địa bàn và có tinh thần nhiệt huyết, trách nhiệm cao…

Bài, ảnh: Khánh Trung

Chia sẻ bài viết