28/09/2021 - 11:13

Chưa đủ hồ sơ theo quy định, vẫn được trợ giúp pháp lý 

Luật Trợ giúp pháp lý (TGPL) hiện hành quy định cụ thể các trường hợp yêu cầu TGPL được thụ lý khi có vụ việc cụ thể liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của người được TGPL. Tuy nhiên, một số người yêu cầu TGPL lại chưa thể cung cấp đầy đủ hồ sơ quy định nhưng cần thực hiện TGPL ngay, thì trong một số trường hợp vẫn được thực hiện để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người được TGPL.

Trợ giúp viên pháp lý Chi nhánh Trung tâm TGPL số 4 (gồm quận Cái Răng, huyện Phong Điền) trao đổi một số nội dung vụ việc tiếp nhận.

Trợ giúp viên pháp lý Chi nhánh Trung tâm TGPL số 4 (gồm quận Cái Răng, huyện Phong Điền) trao đổi một số nội dung vụ việc tiếp nhận.

Luật TGPL quy định khi yêu cầu TGPL, người yêu cầu phải nộp hồ sơ cho tổ chức thực hiện TGPL gồm: đơn yêu cầu TGPL (theo mẫu); giấy tờ chứng minh đối tượng là người được TGPL (sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân, căn cước công dân, giấy chứng nhận hộ nghèo do UBND xã cấp, Huân chương kháng chiến... mỗi đối tượng thuộc diện được TGPL khác nhau thì yêu cầu cung cấp các loại giấy tờ khác nhau để chứng minh đối tượng thuộc diện TGPL); các giấy tờ, tài liệu có liên quan đến vụ việc TGPL...

Tuy nhiên, trong một số trường hợp, người yêu cầu TGPL chưa thể cung cấp đầy đủ hồ sơ quy định nhưng cần thực hiện TGPL ngay do vụ việc sắp hết thời hiệu khởi kiện, sắp đến ngày xét xử, cơ quan tiến hành tố tụng chuyển yêu cầu TGPL cho tổ chức thực hiện TGPL hoặc để tránh gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của người được TGPL thì người tiếp nhận yêu cầu báo cáo người đứng đầu tổ chức thực hiện TGPL và thụ lý ngay. Đồng thời, hướng dẫn người yêu cầu TGPL bổ sung các giấy tờ, tài liệu cần thiết.

Theo Thông tư 12/2018/TT-BTP của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số hoạt động nghiệp vụ TGPL và quản lý chất lượng vụ việc TGPL quy định các trường hợp sắp hết thời hiệu khởi kiện được hiểu là thời hiệu khởi kiện của vụ việc còn dưới 5 ngày làm việc; trường hợp sắp đến ngày xét xử được hiểu là ngày xét xử theo quyết định đưa vụ án ra xét xử còn dưới 5 ngày làm việc; trường hợp cơ quan tiến hành tố tụng chuyển yêu cầu TGPL là các trường hợp chỉ định người bào chữa theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự và các trường hợp theo quy định của Luật TGPL mà cơ quan tiến hành tố tụng thông báo cho trung tâm và các trường hợp để tránh gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của người được TGPL thì giao cho người đứng đầu tổ chức thực hiện TGPL quyết định.

Về thời hạn bổ sung giấy tờ, tài liệu trong trường hợp thụ lý ngay, tương ứng thời hạn tối đa vụ việc diễn ra và người thực hiện TGPL cũng thực hiện các bước về thủ tục, hạn chế tình trạng vụ việc được người thực hiện TGPL thực hiện xong vụ việc rồi nhưng phát hiện ra người thụ hưởng không thuộc đối tượng được TGPL (thời gian bổ sung giấy tờ chứng minh là người được TGPL là 5 ngày làm việc). Tuy nhiên, để bảo đảm tối đa quyền lợi của người được TGPL ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và các trường hợp bất khả kháng, Thông tư số 12/2018/TT-BTP quy định ngoại lệ về thời gian bổ sung giấy tờ, tài liệu của người được TGPL dài hơn so với thời hạn tối đa vụ việc diễn ra (thời gian bổ sung giấy tờ chứng minh là người được TGPL là 10 ngày làm việc). Trường hợp người yêu cầu TGPL không cung cấp giấy tờ chứng minh là người được TGPL trong thời hạn quy định nêu trên thì vụ việc TGPL không được tiếp tục thực hiện. Việc không tiếp tục thực hiện vụ việc TGPL được tổ chức thực hiện TGPL hoặc người thực hiện TGPL thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho người được TGPL.

Khi yêu cầu TGPL đủ điều kiện thụ lý (bao gồm trường hợp thụ lý ngay), tổ chức thực hiện TGPL, chi nhánh của trung tâm vào sổ thụ lý, theo dõi vụ việc TGPL theo mẫu quy định. Thời điểm thụ lý được tính từ khi vụ việc TGPL được ghi vào sổ thụ lý, theo dõi vụ việc TGPL.

Bài, ảnh: Hoàng Yến

Chia sẻ bài viết