21/07/2022 - 10:31

Chú trọng công tác kỹ thuật trong tình hình mới 

Bài, ảnh: KHANG MINH

Qua 15 năm thực hiện Nghị quyết số 382-NQ/ÐUQSTW ngày 29-11-2007 của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới (Nghị quyết số 382), Ðảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) quận Ninh Kiều đã lãnh đạo, chỉ đạo đạt được nhiều kết quả quan trọng, bảo đảm tốt yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và hoạt động thường xuyên của đơn vị. Ðơn vị xây dựng nhiều mô hình để thực hiện hiệu quả công tác kỹ thuật.

Dân quân thường trực phường Xuân Khánh bảo dưỡng vũ khí.

Đảng ủy, Ban CHQS quận Ninh Kiều thường xuyên chỉ đạo cơ quan chuyên môn nắm chắc số lượng, chất lượng, trình độ, chuyên ngành, chế độ, tiêu chuẩn bậc thợ của đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật. Qua đó, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực công tác của đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật trong lực lượng vũ trang (LLVT) quận. Công tác bảo đảm trang bị, bảo đảm kỹ thuật đi vào chiều sâu, đúng nguyên tắc, chế độ quy định. Trong đó, hệ thống kho tàng, cơ sở bảo đảm kỹ thuật được quy hoạch, đầu tư nâng cấp và từng bước hiện đại hóa; công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực được quan tâm hơn, bước đầu đáp ứng một phần nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành Kỹ thuật…

Hằng năm, đơn vị bảo đảm đồng bộ vũ khí, trang bị kỹ thuật (VKTBKT) cho cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Cấp ủy, chỉ huy các cấp thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quản lý chặt chẽ, nắm chắc số lượng, chất lượng và đồng bộ của các loại VKTBKT để có kế hoạch khai thác sử dụng an toàn, hiệu quả phù hợp với nhiệm vụ. Ðồng thời, chỉ đạo làm tốt công tác bảo quản, bảo dưỡng, chế độ nổ máy, kiểm tra kỹ thuật; tổ chức tiếp nhận, cấp phát VKTBKT, đạn dược, thuốc nổ, hỏa cụ bảo đảm cho các nhiệm vụ đúng quy định, bảo đảm an toàn. Anh Vũ Vĩ Nhân, Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Xuân Khánh, cho biết: “Hằng tuần, đơn vị tổ chức lau chùi, bảo quản VKTBKT đúng quy định, không để xảy ra tình trạng hỏng hóc, hoen gỉ, xuống cấp. Ðồng thời làm cơ sở giúp các chiến sĩ Dân quân thường trực luyện tập, nắm chắc động tác tháo lắp, kỹ thuật bảo quản VKTBKT kịp thời xử trí khi có tình huống xảy ra".

Thượng tá Cao Phong, Chính trị viên Ban CHQS quận, cho biết: Nổi bật trong quá trình thực hiện Nghị quyết số 382 ở Ban CHQS quận Ninh Kiều là công tác củng cố, nâng cấp xây dựng chính quy nhà kho vũ khí. Ðảng ủy, Ban CHQS quận chủ động đầu tư kinh phí và phát huy mọi nguồn lực, tích cực xây dựng, củng cố, nâng cấp cơ sở kỹ thuật theo tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật. Hiện nay, các nhà xe, nhà kho có đầy đủ hệ thống chống sét, nước cứu hỏa và hàng rào bảo vệ chất lượng tốt. Ngành Kỹ thuật LLVT quận tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 87/CT-BQP, ngày 16-8-2010 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về “Xây dựng dự án điều chỉnh bổ sung quy hoạch hệ thống kho tàng kỹ thuật toàn quân giai đoạn 2010-2020, tầm nhìn năm 2030”; đồng thời, chủ động đề xuất các phương án bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các kho, khu kỹ thuật. 

Thời gian tới, Ðảng ủy, Ban CHQS quận tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức tốt hơn nữa về công tác kỹ thuật; bảo đảm số lượng, chất lượng, đồng bộ VKTBKT cho LLVT quận thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ; tiếp tục đầu tư, nâng cấp cơ sở kỹ thuật theo quy định của Quân khu 9… LLVT quận gắn thực hiện Cuộc vận động “Quản lý, khai thác VKTBKT tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” với Phong trào Thi đua Quyết thắng; thực hiện nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật mang lại hiệu quả cao trong công tác huấn luyện, diễn tập.

Chia sẻ bài viết