28/05/2023 - 19:43

Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát 

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Ngay đầu nhiệm kỳ 2020-2025, cấp ủy và ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp huyện Phong Điền ban hành Chương trình kiểm tra (KT), giám sát (GS) toàn khóa. Hằng năm, ban hành chương trình, kế hoạch KT, GS thực tế nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, chú trọng công tác GS thường xuyên. Qua đó, góp phần quan trọng vào việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên (ĐV), giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng.

Đảng viên Bộ phận Một cửa thị trấn Phong Điền nâng cao trách nhiệm phục vụ nhân dân.

Đảng viên Bộ phận Một cửa thị trấn Phong Điền nâng cao trách nhiệm phục vụ nhân dân.

Tại thị trấn Phong Điền, hằng năm, theo Chương trình KT, GS toàn khóa, Ban Thường vụ (BTV) Đảng ủy và UBKT thị trấn đề ra chương trình, kế hoạch KT, GS sát thực tế nhiệm vụ của Đảng bộ, như: nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; thực hiện quy chế dân chủ của các cơ quan, đơn vị; việc chấp hành nguyên tắc tổ chức và hoạt động của tổ chức đảng; việc rèn luyện và tu dưỡng phẩm chất, đạo đức lối sống của cán bộ (CB), ĐV; việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ; việc thể chế hóa các nghị quyết của Đảng…

Đồng chí Trần Văn Tạo, Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy thị trấn, cho biết: Qua KT, GS, Đảng ủy và UBKT Đảng ủy thị trấn yêu cầu các chi bộ, CB, ĐV khắc phục kịp thời những hạn chế, khuyết điểm khi còn manh nha, không để dẫn đến vi phạm. Song song đó, Đảng ủy và UBKT Đảng ủy thị trấn quan tâm GS thường xuyên đối với các tổ chức đảng và ĐV. Anh Trần Duy, ĐV, Công chức Văn phòng Thống kê, UBND thị trấn, chia sẻ: “Được sự quan tâm, GS thường xuyên của Đảng ủy và UBKT Đảng ủy, tôi cũng như các công chức Bộ phận Một cửa luôn chấp hành nghiêm giờ giấc làm việc. Chúng tôi giải quyết và trả kết quả trước hẹn, đúng hẹn thủ tục hành chính người dân yêu cầu”. Trong 3 năm qua, Đảng bộ thị trấn chỉ có 1 ĐV vi phạm, hằng năm trên 98% ĐV hoàn thành tốt nhiệm vụ. Năm 2020, 2021, Đảng bộ thị trấn hoàn thành tốt nhiệm vụ và năm 2022 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Theo đồng chí Nguyễn Hoàng Diêu, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Huyện ủy Phong Điền, cấp ủy và UBKT các cấp đã ban hành chương trình KT, GS cụ thể, sát với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Riêng BTV Huyện ủy mỗi năm ban hành chương trình, kế hoạch KT, GS có 8 nội dung và UBKT Huyện ủy ban hành chương trình, kế hoạch KT, GS có 7-8 nội dung về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác cải cách hành chính; công tác phòng, chống tham nhũng tiêu cực; công tác CB; thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng; thực hiện chính sách hỗ trợ người khó khăn; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; trách nhiệm nêu gương và rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất, đạo đức lối sống của CB, ĐV… Đến nay, BTV Huyện ủy và UBKT Huyện ủy đã KT, GS chuyên đề 31 tổ chức đảng và KT, GS thường xuyên 236 lượt tổ chức đảng với 13.980 lượt ĐV. Qua đó, kịp thời chấn chỉnh, yêu cầu các tổ chức đảng và CB, ĐV khắc phục khuyết điểm.

Bên cạnh đó, UBKT Huyện ủy đã KT đối với 1 tổ chức đảng là Chi bộ Trường THCS Nhơn Nghĩa và Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng của trường này có dấu hiệu vi phạm trong chấp hành chỉ thị và nghị quyết của Đảng, đoàn kết nội bộ, chấp hành giờ giấc làm việc của CB, viên chức. Qua KT, đã kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với tập thể Chi bộ và thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng. UBKT Huyện ủy KT 1 Bí thư, Chủ tịch UBND xã và 2 CB, công chức xã có dấu hiệu vi phạm về chấp hành chỉ thị, nghị quyết, xây nhà trên đất nông nghiệp, để vợ cho vay nặng lãi, xây nhà lấn chiếm đất công, nhận tiền hối lộ trong thực thi công vụ. Qua KT, đã kiểm điểm rút kinh nghiệm 1 trường hợp, khai trừ ra khỏi đảng 1 trường hợp, 1 trường hợp đang xác minh chưa có kết luận.

Qua công tác KT, GS, từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, cấp ủy và UBKT các cấp huyện Phong Điền đã thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với Chi bộ Chi cục thi hành án dân sự huyện vi phạm do thiếu KT, GS để Chi cục Trưởng và CB phụ trách kế toán gây thất thoát gần 14 tỉ đồng; xử lý kỷ luật 27 CB, ĐV vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước, những điều ĐV không được làm, tham nhũng, xây dựng nhà ở không đúng quy định, viết bài đăng lên mạng xã hội không chính xác, trách nhiệm nêu gương, chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình…

Đồng chí Nguyễn Hoàng Diêu, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Huyện ủy, cho biết: Cấp ủy và UBKT các cấp của huyện sẽ tiếp tục triển khai thực hiện công tác KT, GS và thi hành kỷ luật của Đảng đồng bộ nhiều giải pháp; chú trọng KT, GS các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, vi phạm; quan tâm công tác GS thường xuyên để ngăn ngừa vi phạm, góp phần tích cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Chia sẻ bài viết