06/03/2023 - 09:01

Chủ động thực hiện tốt đào tạo nghề cho thanh niên xuất ngũ 

(CT) - UBND TP Cần Thơ vừa ban hành Kế hoạch số 44/KH-UBND về đào tạo nghề cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự (quân nhân xuất ngũ), nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chương trình dự án, phát triển kinh tế năm 2023.

Nhân viên Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên Cần Thơ tư vấn, giới thiệu ngành nghề cho thanh niên xuất ngũ năm 2023.

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự quận, huyện phối hợp Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận, huyện tạo điều kiện cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư vấn, tiếp nhận thẻ học nghề của thanh niên xuất ngũ năm 2023. Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Công an thành phố phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các đơn vị có liên quan kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ học nghề cho thanh niên. Căn cứ tình hình thực tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp Sở Tài chính xem xét, tham mưu UBND thành phố cấp bổ sung kinh phí để thực hiện chế độ chính sách cho thanh niên theo quy định. Ðồng thời, phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giới thiệu các ngành nghề đào tạo nông nghiệp có liên quan nhằm chủ động thực hiện tốt đào tạo nghề cho thanh niên.

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố, cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục hoặc có vốn đầu tư nước ngoài hằng năm lập kế hoạch, dự toán kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho thanh niên gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để đăng ký đào tạo. Ðồng thời, tiếp nhận thẻ học nghề làm cơ sở chi hỗ trợ đào tạo nghề cho thanh niên. Năm 2023, thành phố có 1.691 thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an.

Tin, ảnh: Q. THÁI

Chia sẻ bài viết