02/11/2020 - 06:12

Chủ đầu tư đề nghị giảm quy mô dự án

Cử tri huyện Phong Điền đề nghị cho biết kế hoạch thực hiện dự án mở rộng Làng du lịch Mỹ Khánh. Nội dung trả lời của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố như sau:

Ngày 20-6-2006, UBND thành phố ban hành công văn số 1445/UBND-XDCB thống nhất chủ trương Công ty TNHH Du lịch sinh thái Mỹ Khánh đầu tư mở rộng dự án Làng du lịch Mỹ Khánh. Khu đất có diện tích khoảng 30ha, tại xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền.

Ngày 8-5-2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng với các sở, ngành, địa phương họp rà soát tiến độ triển khai dự án. Theo đó, sau khi có chủ trương, chủ đầu tư đã lập quy hoạch dự án cho giai đoạn 1 (khoảng 19,5ha). Dự án thuộc trường hợp doanh nghiệp thỏa thuận với người dân. Hiện nay, Công ty đã giải phóng mặt bằng được khoảng 15ha và đưa vào hoạt động, còn lại chưa giải phóng mặt bằng, do chưa thỏa thuận được giá bồi thường với người dân.

Ngày 14-7-2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được văn bản và hồ sơ đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư mở rộng dự án Làng du lịch Mỹ Khánh của Công ty TNHH Du lịch sinh thái Mỹ Khánh. Trong đó, Công ty đề nghị điều chỉnh quy mô dự án từ khoảng 30ha, xuống còn 19,54ha và kế hoạch hoàn thành dự án vào cuối năm 2021.

Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố gởi lấy ý kiến các sở, ngành có liên quan và sẽ tổng hợp báo cáo UBND thành phố theo quy định.

Chia sẻ bài viết