03/01/2022 - 11:52

Chính sách mới về lương hưu, bảo hiểm xã hội 

Trải qua năm 2021 đầy khó khăn, người lao động càng mong chờ những chuyển biến tích cực về chính sách lương hưu và bảo hiểm xã hội (BHXH) trong thời gian tới. Từ ngày 1-1-2022, nhiều quy định mới về lương hưu, BHXH có hiệu lực. 

Đại lý thu BHXH tự nguyện xã Thới Thạnh, huyện Thới Lai, tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện. 

* Tăng 7,4% lương hưu

Ðây là tin vui dành cho hơn 3 triệu người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng. Nghị định 108/2021/NÐ-CP của Chính phủ đã quy định tăng 7,4% lương hưu, trợ cấp BHXH từ ngày 1-1-2022 cho các đối tượng: cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động hưởng lương hưu hằng tháng; cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng; người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng…

Sau điều chỉnh mức tăng 7,4% mà mức hưởng của người nghỉ hưu trước năm 1995 vẫn thấp hơn 2,5 triệu đồng/tháng thì còn được tăng thêm 200.000 đồng/tháng, nếu mức hưởng từ 2,3 triệu đồng/tháng trở xuống; tăng lên bằng 2,5 triệu đồng/tháng, nếu mức hưởng từ 2,3 đến dưới 2,5 triệu đồng/tháng.

* Nghỉ hưu từ ngày 1-1-2022 với tuổi cao hơn

Bước sang tháng 1-2022, tuổi nghỉ hưu của người lao động sẽ tiếp tục tăng theo đúng lộ trình được quy định tại Ðiều 169 Bộ luật Lao động năm 2019. Theo đó, lao động nam: từ đủ 60 tuổi 6 tháng; lao động nữ: từ đủ 55 tuổi 8 tháng.

Trong khi đó, nếu nghỉ hưu vì các lý do như: suy giảm khả năng lao động; làm việc trong hầm lò; làm công việc độc hại, nguy hiểm,... người lao động sẽ được nghỉ hưu sớm hơn độ tuổi nói trên từ 5-10 tuổi.

* Tăng hơn gấp đôi mức đóng BHXH tự nguyện tối thiểu

Theo Ðiều 87, Luật BHXH năm 2014, mức thu nhập tối thiểu được chọn làm căn cứ đóng BHXH tự nguyện bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn. Mỗi tháng, người lao động sẽ trích 22% mức thu nhập đã chọn để đóng BHXH tự nguyện.

Sang năm 2022, mức chuẩn nghèo khu vực nông thôn đã tăng từ 700.000 đồng/tháng lên thành 1,5 triệu đồng/tháng (theo khoản 1, Ðiều 3, Nghị định 07/2021/NÐ-CP). Tương ứng với đó, mức đóng BHXH tự nguyện thấp nhất sẽ tăng từ 154.000 đồng/tháng lên thành 330.000 đồng/tháng.

Như vậy, từ ngày 1-1-2022, mức đóng BHXH tự nguyện tối thiểu sẽ tăng hơn gấp đôi so với trước đó.

* Người nước ngoài bắt đầu đóng quỹ hưu trí - tử tuất

Ngày 1-1-2022 cũng là thời điểm bắt đầu áp dụng quy định đóng BHXH vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với người lao động nước ngoài và doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài.

Cụ thể, Ðiều 12 và Ðiều 13, Nghị định 143/2018/NÐ-CP nêu rõ:

- Mức đóng và phương thức đóng của người lao động: từ ngày 1-1-2022, người lao động quy định tại khoản 1, Ðiều 2 của Nghị định này, hằng tháng đóng bằng 8% mức tiền lương tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

- Mức đóng và phương thức đóng của người sử dụng lao động: người sử dụng lao động quy định tại khoản 3, Ðiều 2 của Nghị định này, hằng tháng đóng 14% trên quỹ tiền lương tháng đóng BHXH của người lao động vào quỹ hưu trí và tử tuất từ ngày 1-1-2022. 

Như vậy, từ ngày 1-1-2022, người lao động nước ngoài sẽ phải trích thêm 8% tiền lương để đóng BHXH vào quỹ hưu trí và tử tuất, còn doanh nghiệp phải đóng thêm số tiền tương đương 14% tiền lương của người lao động.

Trước đây, người lao động nước ngoài thuộc đối tượng đóng BHXH chỉ phải đóng bảo hiểm y tế, còn doanh nghiệp sử dụng những người lao động này chỉ phải dùng 3% tiền lương để đóng quỹ ốm đau, thai sản; 0,3% hoặc 0,5% đóng quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và 3% vào quỹ bảo hiểm y tế.

Bài, ảnh: C.H

Chia sẻ bài viết