25/03/2020 - 10:05

Chinh phục mục tiêu mới... 

Xây dựng nông thôn mới (NTM) được xác định là chương trình có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc, hành trình NTM của TP Cần Thơ bước đầu đã gặt hái “trái ngọt”. Năm 2020, thành phố sẽ tập trung nâng chất lượng toàn diện các tiêu chí, đưa xây dựng NTM đi vào chiều sâu bền vững hơn, với những mục tiêu cao hơn theo hướng NTM nâng cao, kiểu mẫu...

Mô hình trong ếch, ngoài cá cho hiệu quả kinh tế tại huyện Cờ Đỏ. 

Hành trình tiếp nối

Trong năm 2019, thành phố huy động nguồn vốn gần 1.853 tỉ đồng; trong đó, ngân sách nhà nước gần 646 tỉ đồng, còn lại từ tín dụng, doanh nghiệp và nhân dân đóng góp. Theo đó, đến cuối năm 2019, thành phố có 100% số xã đạt chuẩn NTM, 2/4 huyện đạt chuẩn NTM, hoàn thành 100% kế hoạch của Trung ương năm 2020. Đồng thời, công nhận 2 xã Trung An (huyện Cờ Đỏ) và Tân Thới (huyện Phong Điền) đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2019. Hai huyện Thới Lai và Cờ Đỏ hiện đang hoàn chỉnh hồ sơ gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn NTM năm 2019.

Để xây dựng NTM là quá trình liên tục, ngay từ tháng 6-2018, TP Cần Thơ đã có Quyết định 1651/QĐ-UBND ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn NTM nâng cao TP Cần Thơ giai đoạn 2018-2020. Đây là chủ trương mới, góp phần hỗ trợ, tạo điều kiện thúc đẩy các tiêu chí trong NTM đạt được có tính chất bền vững hơn.  Trên cơ sở đó, xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu đã và đang được các cấp chính quyền quan tâm triển khai thực hiện.

Theo ông Trần Long Hồ, Chủ tịch UBND xã Trường Thành, huyện Thới Lai, từ khi được công nhận danh hiệu xã NTM (năm 2017) đến nay, xã không ngừng nâng chất các tiêu chí nhằm giữ vững danh hiệu NTM, tạo nền tảng vững chắc tiến tới xã NTM nâng cao. Đến cuối năm 2019, cơ bản các tiêu chí NTM của xã đáp ứng chuẩn NTM nâng cao. Năm 2020, xã được UBND huyện Thới Lai chọn đăng ký hoàn thành xã NTM nâng cao năm 2020. Ngay từ đầu năm, xã tiến hành rà soát lại từng tiêu chí, trong đó, tập trung các tiêu chí thu nhập, chỉ tiêu bảo hiểm y tế, cảnh quan môi trường. Từ đó, có kế hoạch cụ thể hoàn thiện các tiêu chí theo chuẩn NTM nâng cao ra mắt trong năm nay...

Là 1 trong 2 xã đầu tiên của TP Cần Thơ hoàn thành xã NTM nâng cao năm 2019, ông Đoàn Thành Nguyên, Chủ tịch UBND xã Trung An, cho biết: Trung An đang trong giai đoạn xây dựng NTM đi vào chiều sâu và bền vững, quá trình củng cố, nâng cấp NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu sẽ là đích đến lâu dài trong lộ trình nâng cao mức sống cho người dân nông thôn. Việc nâng cấp, nâng tầm NTM ở Trung An nhận được sự đồng thuận cao, tạo ra một diện mạo mới, những giá trị mới thiết thực với người dân...

Đi vào chiều sâu

Năm 2020, thành phố phấn đấu hoàn thành các tiêu chí NTM đối với 5 xã đã đăng ký, bên cạnh tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM ở các xã đã đạt chuẩn. Ông Lê Văn Tính, Phó Chánh chuyên trách Văn phòng điều phối xây dựng NTM TP Cần Thơ, cho biết: Thành phố rà soát, xây dựng lộ trình thực hiện các tiêu chí phù hợp với tình hình thực tế địa phương. Từ đó, tập trung đầu tư thực hiện vào các tiêu chí, các chỉ tiêu trong tiêu chí đã đăng ký. Các địa phương tiếp tục phát huy nội lực của cộng đồng dân cư; tập trung nâng cấp và xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật: các tuyến giao thông nông thôn, trạm y tế xã, trường học, các công trình nước sạch… Đặc biệt, vận động người dân thực hiện cải tạo cảnh quan nhà cửa, vườn cây, phát quang các tuyến đường giao thông, bảo vệ môi trường…

Cải thiện thu nhập, nâng cao chất lượng đời sống người dân, thành phố khuyến khích phát triển các loại hình kinh tế hợp tác (tổ hợp tác, hợp tác xã, trang trại) sản xuất với quy mô lớn, tập trung và ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Trong đó, tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, vận động, củng cố và nâng chất hoạt động của các tổ kinh tế hợp tác và hợp tác xã nông nghiệp. Đồng thời, nâng cao năng lực quản lý cho đội ngũ cán bộ hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại. Hỗ trợ và tạo điều kiện cho kinh tế hộ đầu tư phát triển, mở rộng quy mô sản xuất hình thành trang trại, vùng, nhóm liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản hàng hóa. Bên cạnh đó, tổ chức lại sản xuất, phát triển kinh tế tập thể để xây dựng vùng sản xuất tập trung, ứng dụng đồng bộ tiến bộ khoa học kỹ thuật, đẩy mạnh cơ giới hóa, tạo cơ sở vững chắc cho việc sản xuất có kế hoạch và tiêu thụ sản phẩm thông qua hợp đồng. Mặt khác, phổ biến và nhân rộng phong trào “Mỗi xã một sản phẩm” gắn với xây dựng thương hiệu, chỉ dẫn địa lý; hỗ trợ phát triển các làng nghề truyền thống gắn với phát triển du lịch sinh thái, du lịch “Homestay”…

Với sự nỗ lực, quyết tâm của toàn thành phố trong thực hiện chương trình xây dựng NTM, tin rằng Cần Thơ sẽ đạt được những kết quả cao hơn, hướng đến mục tiêu cao hơn trong xây dựng NTM cho giai đoạn tiếp theo...

Năm 2020, thành phố đề ra một số mục tiêu trong xây dựng NTM như sau:

- Phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, có 100% huyện đạt chuẩn NTM.
- Tiếp tục nâng chất các tiêu chí xã NTM, phấn đấu xây dựng thêm 5 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, gồm: xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền; xã Trường Thành, huyện Thới Lai; xã Trung Thạnh, huyện Cờ Đỏ; xã Thạnh Lợi và Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh.

- Nâng cao chất lượng cuộc sống dân cư: thu nhập bình quân đầu người đạt 55 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều dưới 3%; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt trên 90%; 85% hộ dân được sử dụng nước sạch…

Bài, ảnh: T. TRINH

Chia sẻ bài viết