16/07/2017 - 23:03

Cầu nối để phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) TP Cần Thơ là tổ chức tài chính trực thuộc UBND TP Cần Thơ được thành lập vào tháng 8-2014. Qua gần 3 năm hoạt động, Quỹ Bảo lãnh tín dụng đã phát huy vai trò cầu nối giữa các DNNVV với các tổ chức tín dụng trên địa bàn nhằm giúp doanh nghiệp thuận lợi tiếp cận vốn đầu tư cho các dự án sản xuất, kinh doanh khả thi dù không đủ tài sản thế chấp.

Tiếp sức cho DNNVV

Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho DNNVV TP Cần Thơ là tổ chức tài chính, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận; thực hiện chức năng bảo lãnh tín dụng cho các DNNVV vay vốn bằng tiền đồng Việt Nam tại các tổ chức tín dụng. Quỹ có các chức năng như: Tiếp nhận, quản lý các nguồn vốn từ ngân sách nhà nước, các chương trình dự án tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện bảo lãnh tín dụng cho các DNNVV trên địa bàn TP Cần Thơ. Quỹ thực hiện hoạt động bảo lãnh tín dụng cho DNNVV có nhu cầu vay vốn tại các tổ chức tín dụng trong điều kiện thiếu tài sản thế chấp. Đồng thời, phối hợp với các tổ chức tín dụng trong việc kiểm tra, giám sát và thẩm định các dự án cho vay đầu tư sản xuất kinh doanh có bảo lãnh để ngăn chặn, xử lý kịp thời các rủi ro phát sinh…

Chế tạo máy gặt đập liên hợp tại Công ty TNHH Máy nông nghiệp Hoàng Thắng (quận Thốt Nốt).

Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho DNNVV TP Cần Thơ hiện có vốn điều lệ 80 tỉ đồng từ ngân sách địa phương và dự kiến đến cuối năm 2017, vốn điều lệ sẽ đạt 100 tỉ đồng. Qua gần 3 năm hoạt động, Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho DNNVV thành phố đã ký kết thỏa thuận phối hợp với 12 ngân hàng thương mại trên địa bàn và tiến hành Cấp chứng thư bảo lãnh tín dụng cho các DNNVV đến vay vốn tại các ngân hàng này. Ông Trần Quốc Diện, Giám đốc Quỹ bảo lãnh tín dụng TP Cần Thơ, cho biết: Trong hơn 2 năm hoạt động, Quỹ Bảo lãnh tín dụng luôn bảo toàn và phát triển nguồn vốn, chưa để xảy ra tình trạng nợ xấu, trả nợ thay, doanh số bảo lãnh vay vốn không ngừng tăng trưởng. Năm 2015, Quỹ Bảo lãnh tín dụng đã cấp chứng thư bảo lãnh tín dụng cho 13 doanh nghiệp với số tiền là 30 tỉ đồng. Năm 2016, Quỹ bảo lãnh tín dụng đã cấp 20 chứng thư bảo lãnh với số tiền là 45,15 tỉ đồng. Dự kiến cuối năm 2017, Quỹ bảo lãnh tín dụng sẽ cấp 30 chứng thư bảo lãnh vay vốn với số tiền trên 50 tỉ đồng.

Trong quá trình hoạt động Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho DNNVV TP Cần Thơ luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các DNNVV tiếp cận được các nguồn vốn thông qua bảo lãnh tín dụng để mở rộng đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh. Ông Phạm Hoàng Thắng, Giám đốc Công ty TNHH Máy nông nghiệp Hoàng Thắng (quận Thốt Nốt), chia sẻ: Chính sách hỗ trợ vốn đầu tư và ưu đãi về lãi suất tín dụng của Nhà nước cho các DNNVV thông qua Quỹ Bảo lãnh tín dụng và các Ngân hàng thương mại là rất cần thiết trong việc duy trì và phát triển DNNVV. Thời gian qua, Công ty TNHH Máy nông nghiệp Hoàng Thắng đã được Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho DNNVV thành phố bảo lãnh vay bổ sung vốn lưu động tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh Cần Thơ để vượt qua giai đoạn khó khăn, ổn định sản xuất kinh doanh".

Chủ động minh bạch thông tin

Các DNNVV khi vay vốn tại các tổ chức tín dụng thường vướng về tài sản đảm bảo hay nói cách khác là tài sản đảm bảo không đủ cho nhu cầu vốn vay. Do đó, các doanh nghiệp cần đến Quỹ Bảo lãnh tín dụng để bảo lãnh vay vốn đối với phần vốn không đủ tài sản đảm bảo. Như vậy, với quy định hiện nay, để được Quỹ bảo lãnh tín dụng, doanh nghiệp vẫn phải có tài sản thế chấp. Theo ý kiến của một số doanh nghiệp, ngành chức năng sớm điều chỉnh quy định theo hướng bảo lãnh vay vốn không đặt nặng tài sản thế chấp, tăng hạn mức bảo lãnh tín dụng, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn vay với lãi suất phù hợp… Ông Lê Hữu Ngân, Giám đốc Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Cần Thơ (Vietinbank Cần Thơ), chia sẻ: "Muốn tiếp cận vốn hiệu quả, DNNVV phải thực hiện báo cáo tài chính minh bạch công khai, làm cơ sở để các ngân hàng thẩm định, xét duyệt cho vay. Doanh nghiệp nào có phương án kinh doanh khả thi, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn, đảm bảo dòng tiền quay về đúng thời hạn, ngân hàng sẽ sẵn sàng cho vay. Vietinbank Cần Thơ duy trì nhiều mức lãi suất dành cho khách hàng căn cứ vào xếp hạng tín dụng của doanh nghiệp. Doanh nghiệp nào có báo cáo tài chính đầy đủ, minh bạch trong làm ăn, làm ăn có hiệu quả sẽ thuận lợi tiếp cận vốn".

Bà Lê Thị Thuyền Quyên, Phó Giám đốc NHNN Chi nhánh TP Cần Thơ, khẳng định: NHNN Chi nhánh TP Cần Thơ luôn quan tâm hỗ trợ DNNVV theo chỉ đạo của Thống đốc NHNN, UBND TP Cần Thơ, kịp thời chỉ đạo các ngân hàng trên địa bàn phối hợp với Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho DNNVV trong thực hiện Thông tư 05/2015/TT-NHNN của NHNN về hướng dẫn các tổ chức tín dụng phối hợp với Quỹ Bảo lãnh tín dụng trong cho vay có bảo lãnh. Tháng 6-2017, Giám đốc NHNN Chi nhánh Cần Thơ đã thành lập Tổ hỗ trợ doanh nghiệp trong quan hệ tín dụng với ngân hàng trên địa bàn TP Cần Thơ nhằm tiếp nhận giải quyết các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp liên quan đến vấn đề tiếp cận vốn. Doanh nghiệp khi tiếp cận vốn ngân hàng phải minh bạch về tài sản, báo cáo tài chính phải được kiểm toán, phù hợp với báo cáo thuế; chứng minh với ngân hàng về việc sử dụng dòng vốn đúng mục đích. Về phía các ngân hàng cần hướng dẫn doanh nghiệp về hồ sơ thủ tục vay vốn, cách thức trình bày phương án kinh doanh phù hợp theo đúng yêu cầu ngân hàng để thuận lợi tiếp cận vốn.

Bài, ảnh: MINH HUYỀN

Chia sẻ bài viết