08/07/2021 - 09:18

Cấp lại giấy khai sinh do bị mất 

Bạn đọc Nguyễn Thị Huệ, ở phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt, hỏi: Trước đây, tôi đã được cấp giấy đăng ký khai sinh. Tuy nhiên, hiện nay, giấy đăng ký khai sinh bản gốc của tôi đã bị mất. Xin hỏi, trong trường hợp này, tôi phải thực hiện thủ tục đăng ký lại khai sinh hay không?

Bà Trần Thị Trúc Ly, Công chức Tư pháp - Hộ tịch của UBND phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt, trả lời:

Hồ sơ đăng ký lại khai sinh được quy định tại khoản 1, Ðiều 26 của Nghị định số 123/2015/NÐ-CP, bao gồm các giấy tờ sau đây:

- Tờ khai theo mẫu quy định;

- Bản sao toàn bộ hồ sơ, giấy tờ của người yêu cầu hoặc hồ sơ, giấy tờ, tài liệu khác trong đó có các thông tin liên quan đến nội dung khai sinh của người đó.

- Cán bộ, công chức, viên chức, người đang công tác trong lực lượng vũ trang phải có văn bản xác nhận của thủ trưởng cơ quan, đơn vị về việc những nội dung khai sinh, gồm: họ, chữ đệm, tên; giới tính; ngày, tháng, năm sinh; dân tộc; quốc tịch; quê quán; quan hệ cha - con, mẹ - con phù hợp với hồ sơ do cơ quan, đơn vị đang quản lý.

- Giấy tờ, tài liệu là cơ sở đăng ký lại khai sinh theo quy định tại Ðiều 9, Thông tư số 15/2015/TT-BTP gồm một trong các loại sau: bản sao giấy khai sinh do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp (bản sao được công chứng, chứng thực hợp lệ, bản sao được cấp từ sổ đăng ký khai sinh); bản chính hoặc bản sao giấy tờ có giá trị thay thế giấy khai sinh được cấp trước năm 1945 ở miền Bắc và trước năm 1975 ở miền Nam; giấy chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu; sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, giấy tờ chứng minh về nơi cư trú; bằng tốt nghiệp, giấy chứng nhận, chứng chỉ, học bạ, hồ sơ học tập do cơ quan đào tạo, quản lý giáo dục có thẩm quyền cấp hoặc xác nhận…

UBND cấp xã, nơi đã đăng ký khai sinh trước đây hoặc UBND cấp xã nơi người yêu cầu thường trú, thực hiện đăng ký lại khai sinh.

Thời gian giải quyết cấp lại khai sinh:

- Trong 5 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, công chức Tư pháp - Hộ tịch kiểm tra, xác minh hồ sơ. Nếu việc đăng ký lại khai sinh là đúng theo quy định của pháp luật, công chức Tư pháp - Hộ tịch thực hiện đăng ký lại khai sinh.

- Nếu việc đăng ký lại khai sinh được thực hiện tại UBND cấp xã không phải là nơi đã đăng ký khai sinh trước đây thì công chức Tư pháp - Hộ tịch báo cáo Chủ tịch UBND có văn bản đề nghị UBND nơi đăng ký khai sinh trước đây kiểm tra, xác minh về việc lưu giữ sổ hộ tịch tại địa phương. Trong 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, UBND nơi đã đăng ký khai sinh trước đây tiến hành kiểm tra, xác minh và trả lời bằng văn bản về việc còn lưu giữ hoặc không lưu giữ được sổ hộ tịch. Trong 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được kết quả xác minh về việc không còn lưu giữ được sổ hộ tịch tại nơi đã đăng ký khai sinh, nếu thấy hồ sơ đầy đủ, chính xác, đúng quy định pháp luật công chức Tư pháp - Hộ tịch thực hiện việc đăng ký lại khai sinh.

CHẤN HƯNG (thực hiện)

Chia sẻ bài viết