17/08/2016 - 21:40

Cấp biển số, giấy chứng nhận đăng ký xe trong hai ngày làm việc

Một bạn đọc (ngụ huyện Phong Điền) hỏi: Trong trường hợp mua xe từ tỉnh khác chuyển đến hoặc di chuyển xe đi tỉnh khác thì khi chủ sở hữu muốn sang tên đối với mô tô, xe gắn máy cần những thủ tục gì và thực hiện như thế nào?

Thượng úy Nguyễn Thiện Tôn, Cán bộ Tổ xử lý vi phạm hành chính, Đội Cảnh sát Giao thông trật tự, Công an huyện Phong Điền cho biết: đối với mô tô, xe gắn máy chủ sở hữu mua xe từ tỉnh khác chuyển đến, thủ tục đăng ký xe gồm: Giấy khai đăng ký xe (theo mẫu); Giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe (theo mẫu) và phiếu sang tên di chuyển, kèm theo hồ sơ gốc của xe; Chứng từ nộp lệ phí trước bạ theo quy định.

-Trường hợp làm thủ tục sang tên, di chuyển xe đi tỉnh khác:

Cơ quan đăng ký xe tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra đúng thủ tục quy định và giải quyết như sau: Trường hợp hồ sơ sang tên, di chuyển xe có chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của người đứng tên trong giấy chứng nhận đăng ký xe và chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của người bán cuối cùng thì trong thời hạn hai ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký xe phải giải quyết thủ tục sang tên, di chuyển xe cho người sử dụng xe. Trường hợp hồ sơ sang tên, di chuyển xe không có chứng từ chuyển quyền sở hữu xe theo quy định, cơ quan đăng ký xe sẽ ra giấy hẹn và thực hiện các thủ tục sang tên, di chuyển xe cho người sử dụng xe. Giấy hẹn có giá trị được sử dụng xe trong thời gian 30 ngày, chờ cơ quan đăng ký xe giải quyết thủ tục sang tên, di chuyển xe. Sau đó, cơ quan đăng ký xe gửi thông báo đến người đứng tên trong đăng ký xe và niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan đăng ký xe, tra cứu tàng thư xe mất cắp và dữ liệu đăng ký xe. Sau 30 ngày, kể từ ngày gửi thông báo và niêm yết công khai, cơ quan đăng ký xe giải quyết sang tên, di chuyển xe theo quy định, ghi kết quả xác minh và ký xác nhận vào giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe.

Sau đó, đơn vị thực hiện thủ tục sẽ trả cho người đang sử dụng xe: 1 phiếu sang tên di chuyển và 1 giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe kèm theo hồ sơ gốc của xe để làm thủ tục đăng ký xe ở nơi chuyển đến.

-Trường hợp đăng ký sang tên xe tỉnh khác chuyển đến:

Cơ quan đăng ký xe (nơi người đang sử dụng xe đăng ký thường trú) tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra đủ thủ tục quy định, kiểm tra thực tế xe phù hợp với hồ sơ sang tên, di chuyển xe thì trong thời hạn hai ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký xe phải hoàn thành việc cấp biển số, giấy chứng nhận đăng ký xe cho người đang sử dụng xe. Bên cạnh đó, người đang sử dụng xe phải có trách nhiệm: Kê khai giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe có cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về xe làm thủ tục đăng ký và đến cơ quan Công an cấp xã nơi mình đăng ký thường trú để lấy xác nhận về địa chỉ đăng ký thường trú của mình. Trường hợp người đang sử dụng xe là cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân, Quân đội nhân dân thì lấy xác nhận của đơn vị công tác kèm theo giấy giới thiệu của đơn vị; nộp lệ phí trước bạ tại cơ quan thuế; nộp hồ sơ đăng ký xe cho cơ quan đăng ký xe. Trường hợp xe đã đăng ký tại tỉnh khác thì phải đến cơ quan đăng ký xe ghi trong giấy chứng nhận đăng ký xe để nộp hồ sơ; sau khi rút hồ sơ gốc thì đến cơ quan đăng ký xe, nơi mình đăng ký thường trú để nộp hồ sơ đăng ký xe.

T.N (thực hiện)

Chia sẻ bài viết