31/12/2023 - 23:59

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng:

Cần Thơ vì cả nước - cả nước vì Cần Thơ 

LTS: Tại Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã có bài phát biểu quan trọng. Báo Cần Thơ xin trân trọng giới thiệu. Tít do Tòa soạn đặt.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: DUY KHÔI

...Thưa đồng bào, đồng chí,

Cần Thơ là thành phố trẻ, năng động, giữ vai trò rất quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của vùng Ðồng bằng sông Cửu Long và cả nước; được bồi đắp bởi phù sa của dòng sông Hậu, một nhánh của dòng Mê Công hùng vĩ, Cần Thơ biết đến với những vườn cây trái và cánh đồng rộng lớn; nổi tiếng là nơi “gạo trắng, nước trong”, có bến Ninh Kiều, chợ nổi Cái Răng mang đậm bản sắc, giá trị văn hóa độc đáo Nam Bộ; nơi sinh ra và hội tụ của những danh nhân yêu nước như Bùi Hữu Nghĩa, Phan Văn Trị, Châu Văn Liêm... Người dân Cần Thơ giàu lòng yêu nước và cách mạng, nhân ái, hào hiệp, thanh lịch và sáng tạo, có nhiều đóng góp to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hai mươi năm qua, Ðảng bộ và Nhân dân Cần Thơ luôn nêu cao truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, nắm bắt thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được nhiều thành tựu quan trọng và khá toàn diện. Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá, GRDP bình quân bằng 9,2 lần so với 20 năm trước. Quy mô nền kinh tế từng bước mở rộng; các ngành, lĩnh vực của nền kinh tế đều có bước phát triển, nguồn lực xã hội tiếp tục được phát huy, từng bước khẳng định vai trò trung tâm thương mại - dịch vụ, xuất nhập khẩu, logistics, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao... đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của vùng Ðồng bằng sông Cửu Long và cả nước. Cần Thơ đã tập trung thực hiện, hoàn thành trước thời hạn chương trình xây dựng nông thôn mới1, đang nỗ lực xây dựng các xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cư dân nông thôn.

Kết cấu hạ tầng đô thị, đặc biệt là hạ tầng giao thông được cải thiện, kết nối, đang kiến tạo không gian và các hành lang phát triển mới. Sân bay, cầu, đường bộ cao tốc và nhiều khu đô thị mới, khu dân cư - thương mại, dịch vụ được đầu tư theo hướng hiện đại. Công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu được tích cực triển khai. Cần Thơ là một trong 10 thành phố thuộc các quốc gia thành viên ASEAN vinh dự được trao Giải thưởng thành phố ASEAN bền vững môi trường.

Cùng với phát triển kinh tế, lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ; truyền thống văn hóa dân tộc và những nét độc đáo của vùng sông nước được giữ gìn và phát huy; giáo dục - đào tạo là điểm sáng, là trung tâm đào tạo nhân lực cho vùng Ðồng bằng sông Cửu Long; hệ thống các bệnh viện phát triển mạnh, đã có các cơ sở y tế chuyên sâu, kỹ thuật cao, nâng cao hiệu quả bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân. An sinh xã hội được chú trọng, gia đình chính sách, người có công với nước, đối tượng bảo trợ xã hội được quan tâm chăm lo, hỗ trợ; tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh, còn 0,21%, thấp nhất trong vùng và thấp hơn với mức bình quân cả nước. Quốc phòng - an ninh được giữ vững; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc về quốc phòng, an ninh; hoạt động đối ngoại, hợp tác, liên kết trong và ngoài nước được mở rộng. Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí và thực hành tiết kiệm được quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt.

     Công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng và hệ thống chính trị, có nhiều đổi mới, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Ðảng bộ Thành phố được tăng cường, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Cấp ủy, tổ chức đảng, đội ngũ lãnh đạo các cấp đoàn kết, thống nhất, dân chủ, có nhiều đổi mới trong phương thức lãnh đạo. Tổ chức bộ máy chính quyền tinh gọn hơn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn; thuộc nhóm địa phương có chất lượng điều hành “Tốt”. Nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều đổi mới; tiến bộ, phát huy tốt sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc trong xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.

Những thành tựu to lớn mà Thành phố đạt được trong 20 năm qua khẳng định đường lối đúng đắn của Ðảng, Nhà nước về phát triển thành phố Cần Thơ; là sự giúp đỡ của các bộ, ban, ngành Trung ương, các tỉnh, thành bạn; sự đóng góp rất quan trọng của các thế hệ lãnh đạo Thành phố, sự nỗ lực phấn đấu không ngừng nghỉ của các cấp, các ngành và Nhân dân; để đến hôm nay, diện mạo Thành phố từ nội thành đến ngoại thành có nhiều thay đổi, sạch hơn, sáng hơn, đẹp hơn, đời sống người dân khá hơn, vui hơn; tầm nhìn xa hơn và khát vọng cao hơn… Ðây là nền tảng quan trọng, tạo đà cho Cần Thơ phát triển nhanh và bền vững trong những năm tới, xứng đáng là thành phố trung tâm, động lực của vùng Ðồng bằng sông Cửu Long, đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước.

Thưa đồng bào, đồng chí,

Những thành tựu mà Cần Thơ đã đạt được trong hai mươi năm qua tuy quan trọng, to lớn và toàn diện nhưng vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh; vai trò trung tâm động lực của vùng Ðồng bằng sông Cửu Long chưa thể hiện rõ. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm; năng lực cạnh tranh thấp; tỷ trọng ngành công nghiệp còn thấp, ngành dịch vụ chưa tạo ra được sự đột phá, ngành nông nghiệp chưa phát huy hết tiềm năng, lợi thế. Công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, nhất là quy hoạch đô thị chưa đáp ứng yêu cầu, thiếu bền vững. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông chưa đồng bộ, chất lượng chưa cao, là điểm nghẽn đối với phát triển của Thành phố và vùng. Phát triển văn hóa, xã hội còn bất cập; công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản còn hạn chế. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng, chống tội phạm phát triển chưa vững chắc. Ðội ngũ cán bộ và nguồn nhân lực của Thành phố chưa theo kịp yêu cầu phát triển. Chất lượng tổ chức bộ máy và phương thức hoạt động của hệ thống chính trị chuyển biến chưa đồng đều. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể có lúc, có nơi chậm đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động.

Ðể xây dựng Cần Thơ trở thành thành phố trung tâm vùng, sinh thái, văn minh, hiện đại, mang đậm bản sắc sông nước vùng Ðồng bằng sông Cửu Long, tôi bày tỏ sự đồng tình cao với phương hướng, nhiệm vụ mà Ðảng bộ Thành phố đã đề ra và xin gợi mở một số nội dung để các đồng chí tham khảo:

Thứ nhất, các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và mỗi người dân thành phố Cần Thơ cần nhận thức sâu sắc vai trò, vị trí, tầm quan trọng của Cần Thơ trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh đối với cả vùng Ðồng bằng sông Cửu Long và của đất nước; thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Trung ương đối với vùng Ðồng bằng sông Cửu Long và Thành phố, nhất là Nghị quyết 59 của Bộ Chính trị khóa XII về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ thành phố lần thứ XIV; phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của thành phố, vai trò trung tâm vùng, vị trí cửa ngõ của vùng hạ lưu sông Mê Công; cùng với phát huy truyền thống yêu nước, cách mạng của nhân dân, di sản văn hóa đặc sắc của Thành phố miền sông nước.

Thứ hai, tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Tăng cường ứng dụng khoa học - công nghệ cao, công nghệ xanh, công nghệ sạch, công nghệ tái tạo, phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn,… tạo ra năng lực sản xuất mới, giá trị hàng hóa, dịch vụ gia tăng cao, có khả năng cạnh tranh trong nước và quốc tế; thực sự trở thành trung tâm của vùng về dịch vụ thương mại, du lịch, logistics, công nghiệp chế biến, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, giáo dục và đào tạo, y tế chuyên sâu, khoa học - công nghệ, văn hóa, thể thao; là đô thị hạt nhân, một cực tăng trưởng của vùng Ðồng bằng sông Cửu Long và cả nước, góp phần kết nối nước ta với các nước thuộc Tiểu vùng sông Mê Công. Tiếp tục cải cách hành chính, có cơ chế, chính sách phù hợp huy động nguồn lực trong và ngoài nước cho phát triển Thành phố. Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, y tế; tạo nguồn nhân lực cao cho Thành phố và cả vùng. Quan tâm nhiều hơn việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa cao đẹp của các dân tộc, xây dựng đời sống mới; bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chăm lo gia đình chính sách, người có công với nước, các đối tượng yếu thế trong xã hội; nâng cao toàn diện đời sống của Nhân dân, phấn đấu không còn hộ nghèo.

Thứ ba, là đô thị sông nước, bên sông và gần biển, địa hình thấp, Cần Thơ chịu nhiều tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu. Ðảng bộ và Nhân dân Cần Thơ phải đặc biệt coi trọng công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động có giải pháp cụ thể, thiết thực, phù hợp từ trong quy hoạch, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, các công trình phục vụ đời sống dân sinh, thay đổi cách sản xuất cho phù hợp với biến đổi khí hậu... Ðẩy mạnh hoạt động giáo dục, thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi thái độ, hành vi của mọi người dân và cộng đồng về bảo vệ cuộc sống của chúng ta trước nguy cơ biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, biến đổi khí hậu không chỉ là tiêu cực, mà còn là cơ hội để chúng ta cơ cấu lại các ngành kinh tế, bảo đảm phát triển bền vững và sức chống chịu tốt hơn.

Thứ tư, với vị trí quan trọng của Thành phố trong vùng Ðồng bằng sông Cửu Long, Cần Thơ phải không ngừng tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội; xây dựng khu vực phòng thủ, thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân, “thế trận lòng dân” vững chắc. Kết hợp chặt chẽ, có hiệu quả giữa phát triển kinh tế với bảo vệ Tổ quốc. Tập trung giải quyết hiệu quả những vấn đề an ninh phức tạp ngay từ cơ sở, không để hình thành “điểm nóng”, bảo đảm môi trường an toàn, ổn định nhằm thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội.

Thứ năm, các cấp ủy, tổ chức đảng của Thành phố phải tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Ðảng và hệ thống chính trị gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, bảo đảm các tổ chức đảng, đảng viên thật sự trong sạch, vững mạnh; bộ máy chính quyền hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đội ngũ cán bộ, công chức liêm chính, sâu sát cơ sở, hiểu dân, hết lòng, hết sức phục vụ Nhân dân; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên và hội viên các tổ chức chính trị - xã hội; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tập thể lãnh đạo và người đứng đầu năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, trình độ. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thưa đồng bào, đồng chí,

Phát huy truyền thống của thành phố Anh hùng, cùng với những thành tựu to lớn đạt được sau 20 năm thành lập, tôi tin tưởng rằng Ðảng bộ và Nhân dân thành phố Cần Thơ sẽ tiếp tục giành được nhiều kết quả to lớn hơn nữa; không ngừng phấn đấu để xây dựng, phát triển thành phố Cần Thơ thành thành phố sinh thái, văn minh, hiện đại, mang đậm bản sắc văn hóa sông nước; xứng đáng là trung tâm động lực, là đô thị hạt nhân vùng Ðồng bằng sông Cửu Long; để mọi người luôn nhớ: “Cần Thơ gạo trắng nước trong - Ai đi đến đó lòng không muốn về”. Cần Thơ vì cả vùng, cả nước - Cả vùng, cả nước vì Cần Thơ.

----------------

(1) Ðến nay, thành phố có 31/36 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 04/36 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Chia sẻ bài viết