21/05/2024 - 09:11

Cần Thơ triển khai quyết liệt các giải pháp đảm bảo cung ứng điện trong thời gian cao điểm năm 2024 và các năm tiếp theo

(CT) - UBND TP Cần Thơ vừa ban hành Công văn số 1918/UBND- KT về việc triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp đảm bảo cung ứng điện trong thời gian cao điểm năm 2024 và các năm tiếp theo.

Cán bộ, công nhân Điện lực Ninh Kiều vận động cơ sở kinh doanh dịch vụ tham gia chương trình tiết kiệm điện của thành phố.

Ðể đảm bảo cung ứng điện ổn định cho nhu cầu sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân trong các tháng cao điểm mùa khô, từ tháng 5-7 hàng năm; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền tiết kiệm điện trên địa bàn thành phố, UBND TP Cần Thơ chỉ đạo Sở Công Thương thành phố phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện và Công ty Ðiện lực TP Cần Thơ rà soát tiến độ triển khai đầu tư xây dựng các công trình phát triển nguồn điện, lưới điện trong quy hoạch điện VIII và kế hoạch phát triển điện lực trên địa bàn thành phố; phối hợp với Tổng Công ty phát điện 2, Công ty Ðiện lực TP Cần Thơ cùng các đơn vị liên quan, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nghiêm Công điện số 38/CÐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp đảm bảo cung ứng điện trong thời gian cao điểm năm 2024 và các năm tiếp theo; thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ Tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo.

Giao Sở Kế hoạch và Ðầu tư thành phố phối hợp với các đơn vị có liên quan giải quyết các vướng mắc về thủ tục đầu tư xây dựng, nhằm đẩy nhanh tiến độ các công trình nguồn điện và lưới điện trên địa bàn thành phố; tham mưu cho UBND thành phố phối hợp với Bộ Kế hoạch và Ðầu tư, Bộ Công Thương và cơ quan liên quan thực hiện các nhiệm vụ theo thẩm quyền, xác định lựa chọn chủ đầu tư, khẩn trương triển khai các dự án nguồn điện, lưới điện theo tiến độ quy hoạch được duyệt. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan hỗ trợ các chủ đầu tư xây dựng các công trình, dự án điện thực hiện các thủ tục liên quan đến sử dụng đất theo thẩm quyền; báo cáo định kỳ hàng năm và báo cáo kịp thời về tình hình sử dụng đất cho các công trình năng lượng, điện lực trong kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII...

Giao UBND các quận, huyện phối hợp với các sở, ban, ngành và các đơn vị có liên quan khẩn trương giải quyết hoặc đề xuất giải quyết dứt điểm các tồn tại, vướng mắc về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các công trình điện trên địa bàn; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tình hình khó khăn trong cung cấp điện, nhằm tạo sự đồng thuận để người dân, doanh nghiệp tự giác tiết kiệm điện trong sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt, nhất là trong giai đoạn cao điểm mùa khô, từ tháng 5-7 hàng năm; chỉ đạo các đơn vị quản lý chiếu sáng công cộng rà soát và có giải pháp chiếu sáng phù hợp, đảm bảo tiết kiệm điện trong chiếu sáng công cộng, quảng cáo và trang trí ngoài trời vào ban đêm; tiết giảm từ 30-50% công suất hệ thống chiếu sáng, từ 22 giờ đêm tại các tuyến đường có lưu lượng giao thông ít, nhưng vẫn đảm bảo an toàn giao thông, an ninh công cộng. Phối hợp với điện lực các quận, huyện tăng cường công tác tuyên truyền tiết kiệm điện đến khách hàng sử dụng điện trên địa bàn…

M.H

Chia sẻ bài viết