14/12/2017 - 20:33

Cần Thơ bác thông tin dự án cầu Rạch Nhum và Rạch Tra “đội vốn” 

Ngày 13-12, ông Lê Minh Cường, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP Cần Thơ (gọi tắt Ban QLDA) cho biết, đơn vị vừa có công văn gửi Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) TP Cần Thơ, phản hồi và bác thông tin một số báo đưa thông tin thực hiện gói thầu thi công xây lắp dự án cầu Rạch Nhum và cầu Rạch Tra, đường tỉnh 922, TP Cần Thơ bị đội vốn ¼ là không có cơ sở.

Công trình cầu Rạch Nhum, đường tỉnh 922, TP Cần Thơ.

 

Dự án đầu tư xây dựng cầu Rạch Nhum và cầu Rạch Tra, đường tỉnh 922 được UBND TP Cần Thơ phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi theo Quyết định số 2786/QĐ-UBND, ngày 6-9-2016.

Ngày 19-4-2017, UBND TP Cần Thơ phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình cầu Rạch Nhum và cầu Rạch Tra. Ban QLDA và Viện Công nghệ xây dựng cầu đường phía Nam (CNXDCĐPN) đã ký hợp đồng thực hiện gói thầu: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, phân tích và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu thi công xây lắp và gói thầu tư vấn giám sát thi công xây lắp...

Ban QLDA đăng tải thông báo mời thầu trên mạng đấu thầu quốc gia. Đến trước thời điểm đóng thầu có tổng cộng 17 nhà thầu mua hồ sơ mời thầu và có 3 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu theo đúng thời gian quy định.

Ngày 18-5-2017, Ban QLDA tổ chức đóng thầu và mở thầu phần hồ sơ đề xuất kỹ thuật. Sau khi đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật của các nhà thầu, ngày 26-5-2017 đơn vị tư vấn đấu thầu (Viện CNXDCĐPN) đã trình Ban QLDA kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật.

Theo thẩm định và đề xuất của đơn vị tư vấn, Ban QLDA đã thực hiện lựa chọn nhà thầu Công ty TNHH Xây dựng Hòa Lợi thi công gói thầu xây lắp dự án xây dựng cầu Rạch Nhum và cầu Rạch Tra là đúng trình tự và quy định.

Theo ông Cường, một số cơ quan báo chí phản ánh về nội dung liên quan đến nội dung hồ sơ dự thầu của Công ty TNHH Xây dựng Hòa Lợi có khuất tất là không có cơ sở. Theo quy định tại Khoản 3 Điều 26 Nghị định số 63/2013/NĐ-CP, nhà thầu chịu trách nhiệm trong việc chuẩn bị và nộp hồ sơ dự thầu theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

Việc đánh giá hồ sơ dự thầu được căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu và các yêu cầu trong hồ sơ mời thầu được phê duyệt, căn cứ vào hồ sơ dự thầu đã nộp, các tài liệu giải thích làm rõ của nhà thầu.

Về nội dung bài viết nêu: “Đặc biệt, không chỉ việc Công ty Hòa Lợi đã trúng thầu với bộ hồ sơ năng lực rởm, mà điều quan trọng hơn cả là sau khi có phản ánh từ phía doanh nghiệp, Ban QLDA lại có dấu hiệu “trợ giúp” để Công ty Hòa Lợi đánh tráo hồ sơ năng lực thầu...”.

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 26 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ, bên mời thầu tiếp nhận và quản lý các hồ sơ dự thầu đã nộp theo chế độ quản lý hồ sơ mật cho đến khi công khai kết quả lựa chọn nhà thầu. Sau khi hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu, các hồ sơ được lưu trữ đúng theo quy định, không có bất kỳ sự trợ giúp, đánh tráo như báo nêu.

Đới với nội dung “Đã bị đội vốn hơn 1/4 giá trị công trình”. Ban QLDA cho biết, hiện nay, dự án xây dựng cầu Rạch Nhum và cầu Rạch Tra, đường tỉnh 922, đang được triển khai theo đúng các quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền và nguồn vốn được phân bố cho dự án.

Việc báo nêu dự án đã bị đội vốn hơn 25% giá trị và đã bị đội vốn hơn 1/4 giá trị công trình là không có cơ sở. Tổng mức đầu tư dự án là 99,424 tỉ đồng (trong đó, chi phí xây dựng 47,354 tỉ đồng, chi phí QLDA 0,757 tỉ đồng, chi phí tư vấn 2,752 tỉ đồng, chi phí khác 2,147 tỉ đồng, chi phí bồi thường hỗ trợ tái định cư 33,536 tỉ đồng, chi phí dự phòng 12,878 tỉ đồng).

Minh Lâm

Chia sẻ bài viết