07/08/2012 - 20:40

Phát triển sản phẩm hàng hóa, dịch vụ chủ lực TP Cần Thơ

Cần tạo sự khác biệt

TP Cần Thơ cần tạo nên sự khác biệt trong phát triển sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ chủ lực.

Sở Khoa học và Công nghệ TP Cần Thơ vừa tổ chức buổi họp nghiệm thu đề tài “Xác định hàng hóa dịch vụ chủ lực TP Cần Thơ giai đoạn 2007-2010, tầm nhìn 2020”. Tại đây, hội đồng nghiệm thu đã thông qua 8 ngành hàng, sản phẩm chủ lực của thành phố trong giai đoạn 2007-2010, và 19 ngành hàng, sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chủ lực trong năm 2020. Tuy nhiên, theo các nhà phản biện, các địa phương vùng ĐBSCL có khá nhiều nét tương đồng trong phát triển kinh tế - xã hội. Vì vậy, ngành hàng, sản phẩm chủ lực của thành phố cần định hướng phát triển mang tính đặc thù, gắn với lợi thế vốn có để tạo ra thế mạnh, không trùng lắp với các địa phương khác...

Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế tạo nhiều cơ hội và động lực để TP Cần Thơ phát huy thế mạnh cũng như tiếp cận các nguồn lực từ bên ngoài như tài chính, công nghệ, kinh nghiệm quản lý... Quá trình này cũng đã tạo ra không ít khó khăn, thử thách buộc TP Cần Thơ không ngừng nỗ lực để xứng đáng là động lực cho sự phát triển kinh tế- xã hội của toàn vùng. Với cơ sở hạ tầng tương đối thuận lợi, dịch vụ đáp ứng yêu cầu của nhiều nhà đầu tư, nhiều năm qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế TP Cần Thơ luôn ở mức khá cao; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng: công nghiệp, thương mại dịch vụ và nông nghiệp công nghệ cao; thu nhập bình quân đầu người đứng đầu vùng ĐBSCL... Nhiều hàng hóa, sản phẩm của thành phố như gạo, thủy sản... tạo được lòng tin từ người tiêu dùng trong và ngoài nước; khẳng định được vị thế ở nhiều thị trường lớn như: Hồng Công, Trung Quốc, một số nước Âu - Mỹ...

Tuy nhiên, theo nhận định của nhóm chuyên gia nghiên cứu đề tài “Xác định hàng hóa dịch vụ chủ lực TP Cần Thơ giai đoạn 2007-2010, tầm nhìn 2020”, sự phát triển những ngành hàng, sản phẩm chủ lực của TP Cần Thơ vẫn còn nhiều hạn chế. Đó là: chưa thật sự xứng với vai trò, vị trí trong khu vực; tài nguyên thiên nhiên và các nguồn lực kinh tế khác chưa được khai thác một cách hiệu quả... Với những thử thách vừa nêu, để hàng hóa, dịch vụ chủ lực của thành phố phát huy tốt tiềm năng, nâng cao khả năng cạnh tranh với hàng hóa, dịch vụ cùng loại trên thị trường trong và ngoài nước trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế là vấn đề không đơn giản!

Theo ông Võ Hùng Dũng, Giám đốc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Chi nhánh Cần Thơ (VCCI Cần Thơ), TP Cần Thơ có nhiều điều kiện để phát triển sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ... Vấn đề cấp thiết hiện nay, thành phố cần xác định được đâu là ngành hàng, sản phẩm chủ lực để phát triển đúng hướng và xây dựng tầm nhìn chiến lược. Bởi lẽ, phần lớn các sản phẩm, hàng hóa, (dịch vụ du lịch; sản xuất và chế biến lúa gạo, cá tra...) của TP Cần Thơ và nhiều địa phương khác trong vùng “na ná” nhau. Nếu phát triển không tốt các ngành hàng, sản phẩm chủ lực sẻ dễ dẫn đến tình trạng thừa hoặc không phù hợp để có thể tạo hướng phát triển mang tính đột phá cho thành phố. Ông Nguyễn Tấn Khuyên, Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh, cho rằng: ĐBSCL có nhiều sản phẩm chủ lực. TP Cần Thơ không thể nào làm hết! Vì vậy, Cần Thơ cần đầu tư thực hiện những khâu mà hầu hết các tỉnh khác không làm được. Như vậy, mới chứng tỏ vai trò đầu tàu của vùng. Do đó, cần xác định rõ TP Cần Thơ nằm trong chuỗi giá trị nào của sản phẩm chủ lực đồng bằng để tìm hướng đi cho sản phẩm, hàng hóa dịch vụ chủ lực của thành phố.

Theo các chuyên gia, định hướng phát triển của ngành hàng, sản phẩm chủ lực của thành phố hiện nay còn khá rộng. Muốn phát triển sản phẩm, ngành hàng chủ lực thực sự tạo nên sức lan tỏa lớn thành phố nên lựa chọn những ngành hàng, sản phẩm mang tính chất đặc thù, những lợi thế vốn có. TP Cần Thơ có thể chọn để phát triển những ngành hàng công nghệ cao, sản xuất giống, chế biến và sản xuất sau thu hoạch... vì thành phố có nguồn nhân lực chất lượng cao, điều kiện nghiên cứu thuận lợi từ các viện, trường... Nhóm nghiên cứu đề tài “Xác định hàng hóa dịch vụ chủ lực TP Cần Thơ giai đoạn 2007-2010, tầm nhìn 2020”, đề xuất: Phát triển hàng hóa, dịch vụ chủ lực TP Cần Thơ đến năm 2020 cần quy hoạch khu chuyên canh lúa xuất khẩu, khu kinh tế vườn, khu sản xuất thương mại dịch vụ, khoa học công nghệ. Thành phố cần mạnh dạn đổi mới công nghệ và áp dụng quy trình sản xuất tiên tiến một cách đồng bộ tại các khâu giống, nuôi trồng và chế biến, công nghệ sau thu hoạch...

Xác định đúng hàng hóa, dịch vụ chủ lực đồng nghĩa với việc xác định được năng lực cạnh tranh cốt lõi, định vị thế đứng của thành phố. Thông qua việc xác định hàng hóa chủ lực, thành phố sẽ thực hiện tốt việc định hướng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội phù hợp. Thực hiện các vấn đề này đòi hỏi sự đồng thuận và phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan ban ngành, nhà quản lý, doanh nghiệp, người sản xuất...

Bài, ảnh: TUYẾT NHUNG

Chia sẻ bài viết