15/05/2020 - 07:16

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ

Cần đề ra giải pháp giải quyết việc làm cho lao động trên cơ sở tái cơ cấu ngành nông nghiệp 

(CT)- Chiều 14-5, Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội nghị thông qua văn kiện Đại hội (ĐH) đại biểu Đảng bộ huyện Cờ Đỏ, nhiệm kỳ 2020-2025. Các đồng chí: Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ; Võ Thị Hồng Ánh, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cùng lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Thành ủy, các sở, ngành dự Hội nghị.

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Qua xem xét dự thảo văn kiện ĐH đại biểu Đảng bộ huyện Cờ Đỏ (nhiệm kỳ 2020-2025), các đại biểu góp ý: Báo cáo chính trị trình ĐH cần có nội dung đánh giá sâu sắc hơn về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, cần bổ sung mục đánh giá việc thực hiện các khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2015-2020. Bên cạnh đó, cần bổ sung thêm về số liệu chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nhiệm kỳ qua; cập nhật số liệu thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết đưa vào phụ lục; bổ sung nội dung đánh giá về kết quả thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Ở phần mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, cần đánh giá kỹ lợi thế về điều kiện tự nhiên, từ đó đề ra giải pháp tập trung đầu tư sản xuất lúa chất lượng cao. Các đại biểu góp ý khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2020-2025, cần bổ sung thêm nội dung tập trung đầu tư giao thông đồng bộ, mang tính kết nối để thúc đẩy phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, cần xem xét lại số lượng phát triển các hợp tác xã nông nghiệp. Huyện cần đưa ra các giải pháp ưu tiên phát triển kinh tế tập thể; thu hút đầu tư, sơ chế, chế biến nông sản trên địa bàn, giải quyết khó khăn trong phát triển sản xuất nông nghiệp.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Hiểu lưu ý Ban Thường vụ Huyện ủy Cờ Đỏ cần xác định chủ đề ĐH; trong các văn kiện và trong nội dung từng văn kiện, cần thống nhất khi đánh giá về cùng một vấn đề; đánh giá thành tựu và hạn chế phải logic, cân nhắc từng mức độ khi đánh giá. Văn kiện phải đánh giá sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế cụ thể, từng lĩnh vực phải nêu bật thành tựu chủ yếu. Về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025, huyện cần xác định chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế; cần đề ra giải pháp giải quyết việc làm cho lao động trên cơ sở tái cơ cấu ngành nông nghiệp; bổ sung 2 chỉ tiêu tổng vốn đầu tư xã hội và cơ cấu kinh tế vào dự thảo văn kiện. Dự thảo văn kiện cần đề ra giải pháp rõ ràng để phát triển nông nghiệp - nông thôn; có giải pháp riêng về quy hoạch, phát triển đô thị, các giải pháp cần mang tính khái quát, thể hiện rõ bản chất của từng nhóm vấn đề.

Tin, ảnh: Q. THÁI

Chia sẻ bài viết