28/11/2019 - 10:10

Cái Răng quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách 

Năm 2019, quận Cái Răng được thành phố giao nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước (NSNN) 602,8 tỉ đồng, tăng 25,1% so với số thực thu năm 2018. Nhờ chủ động thực hiện các giải pháp đôn đốc, khai thác nguồn thu, tính đến ngày 20-11, ngành thuế quận đã thu đạt 93,1% chỉ tiêu được giao. Quận đang nỗ lực để sớm đạt và vượt chỉ tiêu, kế hoạch năm, tạo bước đệm để công tác thu NSNN trong năm 2020 khởi đầu
thuận lợi...

Tính đến ngày 20-11, tổng thu NSNN trên địa bàn quận Cái Răng gần 562 tỉ đồng, đạt 93,1% kế hoạch. Trong đó, thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh trên 188 tỉ đồng, đạt 99% kế hoạch; thuế thu nhập cá nhân gần 81,27 tỉ đồng, đạt 88,2%; thuế trước bạ gần 68,7 tỉ đồng, vượt 11,5%; các nguồn thu về đất trên 209,88 tỉ đồng, đạt 86,4%; phí lệ phí hơn 5,45 tỉ đồng, đạt 99,2%. Nhiều phường trên địa bàn quận có kết quả thu NSNN đạt và vượt chỉ tiêu có thể kể đến: phường Lê Bình tổng thu hơn 7,52 tỉ đồng, vượt 16,8% kế hoạch; phường Thường Thạnh đạt trên 2,97 tỉ đồng, vượt 39%; phường Ba Láng gần 3 tỉ đồng, vượt 42,2%; phường Tân Phú đạt 617 triệu đồng, vượt 60,3% kế hoạch… Bên cạnh việc thu ngân sách, công tác thu và xử lý nợ thuế cũng được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định. Lũy kế thu nợ thuế từ đầu năm đến cuối tháng 9-2019 là hơn 24,42 tỉ đồng. Trong đó, thu nợ của năm 2018 trở về trước chuyển sang khoảng 5,3 tỉ đồng, nợ thuế phát sinh năm 2019 hơn 20 tỉ đồng.

Qua công tác tuyên truyền, vận động, ý thức của người nộp thuế trên địa bàn quận Cái Răng ngày càng được nâng cao. Trong ảnh: Người dân mua sắm tại Cửa hàng bách hóa tổng hợp Long Hiền.

Theo ông Tiêu Chí Nguyện, Phó Chủ tịch UBND phường Lê Bình, có được kết quả thu ngân sách đạt và vượt chỉ tiêu là nhờ phường sớm chủ động và giải quyết tốt các khâu như: rà soát, phát tờ khai; niêm yết công khai bộ thuế; tuyên truyền, giáo dục ý thức cho người nộp thuế; thực hiện tốt công tác phân loại nợ, phân tích nguyên nhân nợ của từng đối tượng để có giải pháp đôn đốc thu nợ hiệu quả… Ngoài ra, để tăng nguồn thu, phường cũng khuyến khích và tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế phát triển, duy trì các ngành nghề truyền thống; từng bước mở rộng, phát triển thương mại, dịch vụ ở khu vực dân cư, tạo điều kiện thuận lợi cho việc mua sắm của người dân…

Bên cạnh sự chủ động, quyết liệt từ ngành chức năng, năm 2019, kinh tế của quận Cái Răng tiếp tục tăng trưởng và duy trì sự phát triển ổn định. Một số lĩnh vực phát triển tích cực, tình hình giá cả thị trường khá bình ổn, các doanh nghiệp phát triển tốt; ý thức chấp hành và thực hiện nghĩa vụ thuế của người nộp thuế ngày càng được nâng lên. Chị Quách Diệu Hiền, Chủ Cửa hàng bách hóa tổng hợp Long Hiền, phường Lê Bình, cho biết: "Được sự hỗ trợ tích cực từ ngành chức năng, công việc làm ăn của cửa hàng luôn thuận lợi. Đối với công tác thu thuế, chúng tôi luôn được thông báo, tuyên truyền, rồi được tham gia vào các cuộc thăm dò mức độ hài lòng của người nộp thuế... Nhờ đó, tôi luôn ý thức rõ và thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của người nộp thuế".

Từ đầu năm đến nay, công tác tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế cũng được quận Cái Răng thực hiện thường xuyên, liên tục. Đơn cử như: hướng dẫn doanh nghiệp cập nhật phần mềm hỗ trợ kê khai mới; hướng dẫn kê khai thuế qua mạng, nộp thuế điện tử... Ngành thuế kịp thời tư vấn, giải đáp và hướng dẫn chính sách thuế bằng nhiều hình thức. Trong đó, Chi cục Thuế đã giải đáp trực tiếp tại bàn 393 cuộc, qua điện thoại 465 cuộc, giải đáp bằng văn bản 7 cuộc. Ngoài ra, ngành thuế cũng triển khai chính sách thuế kết hợp tổ chức đối thoại với doanh nghiệp trên địa bàn quận 3 kỳ. Qua đó, có 28 câu hỏi được các doanh nghiệp đặt ra và được Hội nghị trả lời trực tiếp. Bên cạnh đó, Tuần lễ Hỗ trợ người nộp thuế quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2018 Chi cục Thuế quận tổ chức đã tiếp nhận và hỗ trợ trực tiếp với 15 lượt tại bàn, 32 lượt qua điện thoại.

Từ nay đến cuối năm, quận Cái Răng xác định đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách, phấn đấu hoàn thành đạt 100% dự toán thu NSNN năm 2019 được giao trên địa bàn; phấn đấu tổng số tiền nợ thuế có khả năng thu đến thời điểm ngày 31-12-2019 dưới 5% so với tổng số thu ngân sách trong năm 2019. Bà Nguyễn Thị Trúc Linh, Phó Chủ tịch UBND quận Cái Răng, cho biết: Để đạt được mục tiêu đề ra, quận tập trung thực hiện tốt nội dung Công văn số 3536/CT-NVDTPC của Cục Thuế TP Cần Thơ về việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2019. Theo đó, trong công tác thu NSNN tập trung quản lý chặt chẽ đối tượng thu, khai thác các nguồn thu; phân tích cụ thể nguyên nhân tác động làm tăng, giảm nguồn thu; thường xuyên đánh giá kết quả, tiến độ thực hiện, giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình quản lý nhằm hoàn thành vượt mức dự toán thu NSNN năm 2019. Về công tác thu nợ thuế, quận thực hiện quyết liệt các biện pháp đôn đốc thu hồi nợ thuế và cưỡng chế nợ thuế theo đúng quy định. Bên cạnh đó, ngành thuế thực hiện nghiêm túc việc triển khai kiểm tra thuế trong đơn vị theo từng tuần, tháng, quý để đôn đốc bố trí nguồn lực phục vụ công tác thanh, kiểm tra và có giải pháp hoàn thành kế hoạch kiểm tra của năm 2019…

Ngoài ra, quận tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính một cách toàn diện, hiện đại để giảm thời gian và chi phí trong thực hiện thủ tục hành chính về thuế, nhằm góp phần giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp và phát triển sản xuất kinh doanh cải thiện môi trường đầu tư theo Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP, Nghị quyết số 19-2017/ NQ-CP và Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 và các chính sách về phát triển DN, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Bài, ảnh: MỸ THANH

Chia sẻ bài viết