10/08/2016 - 20:37

Cải cách mạnh mẽ trong phân công, phân cấp

Năm 2016, Bộ NN&PTNT chọn là "Năm cao điểm vệ sinh an toàn thực phẩm (ATTP) trong lĩnh vực nông nghiệp". Thực hiện chủ đề này, TP Cần Thơ đề ra mục tiêu cụ thể, như: Đến cuối năm 2016, tỷ lệ mẫu giám sát các chỉ tiêu đảm bảo chất lượng, ATTP (tồn dư thuốc bảo vệ thực vật (BVTV), chất bảo quản trong rau, củ, quả; tồn dư hóa chất, kháng sinh, chất bảo quản, phụ gia trong các loại sản phẩm thịt, thủy sản nuôi; ô nhiễm vi sinh trong thịt) đạt 90%. Tỷ lệ cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản được kiểm tra đạt yêu cầu về điều kiện đảm bảo ATTP đạt 95%. Tỷ lệ cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản xếp loại C (không đủ điều kiện đảm bảo ATTP) được nâng hạng A/B tăng 50% so với năm 2015…

Mua bán phân bón và thuốc trừ sâu tại Cửa hàng vật tư nông nghiệp Ngọc Danh ở quận Ô Môn. Ảnh: VĂN CÔNG

Hiện nay , các ngành hữu quan, chính quyền địa phương các cấp triển khai thực hiện Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 3-12-2014 của Bộ NN&PTNT ban hành quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm sản đủ điều kiện ATTP (TT45) và Thông tư số 51/2014/TT-BNNPTNT ngày 27 -12 -2014 của Bộ NN&PTNT quy định điều kiện bảo đảm ATTP và phương thức quản lý đối với các cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ (TT51); Quyết định số 1290/QĐ-BNN-TCCB ngày 17- 4 -2015 của Bộ NN&PTNT quy định phân công, phân cấp trong hoạt động kiểm tra, giám sát, thanh tra chuyên ngành ATTP nông lâm thủy sản thuộc phạm vi quản lý của Bộ NN&PTNT.

Việc phân công, phân cấp cụ thể như sau: TT45 quy định trong lĩnh vực quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, các cơ quan quản lý chuyên ngành trực thuộc Sở NN&PTNT (các Chi cục: Thủy sản, Thú y, BVTV) chịu trách nhiệm tổ chức kiểm tra, đánh giá phân loại các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp do cấp Trung ương, cấp thành phố hoặc Phòng Đăng ký Kinh doanh tại khu Kinh tế cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo phân cấp của Bộ NN&PTNT. Cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện (Phòng Kinh tế/NN&PTNT phối hợp với các Trạm/Liên trạm chuyên môn), chịu trách nhiệm kiểm tra, đánh giá phân loại đối với các cơ sở sản xuất vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản do cấp quận, huyện cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Lĩnh vực nông lâm thủy sản, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản chịu trách nhiệm tổ chức kiểm tra, đánh giá phân loại các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp do cấp Trung ương, cấp thành phố, Phòng Đăng ký kinh doanh tại khu kinh tế và cấp quận, huyện cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo phân cấp của Bộ NN&PTNT. Theo TT51, các cơ quan quản lý chuyên ngành trực thuộc Sở NN&PTNT (Chi cục: Thủy sản, Thú y, BVTV và Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản) chịu trách nhiệm thực hiện tổ chức ký và kiểm tra việc thực hiện cam kết sản xuất thực phẩm an toàn tương ứng với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của các Chi cục.

Ông Nguyễn Minh Hải, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản TP Cần Thơ, cho rằng: Chính việc phân công, phân cấp chưa chặt chẽ, hợp lý, khiến việc thực hiện TT45 và TT51 còn nhiều khó khăn. Điển hình: Thực hiện TT45, kinh phí, nguồn nhân lực của các địa phương trong quản lý chất lượng ATTP còn nhiều hạn chế; thậm chí, nhiều địa phương buông lỏng công tác quản lý. Đối với TT51, đối tượng quản lý đa dạng về lĩnh vực, nhiều về số lượng và địa bàn rộng. Trong khi lực lượng chuyên trách tại các Chi cục còn ít và thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau nên gặp trở ngại trong việc thống kê, tổ chức ký cam kết và kiểm tra việc thực hiện cam kết sản xuất thực phẩm an toàn cho các cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ… Về vấn đề này, tại hội nghị sơ kết đánh giá thực hiện TT45 và TT51, ông Đào Anh Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cho biết: Sau khi hoàn thành đóng góp ý kiến của các ngành hữu quan, các địa phương, Sở NN&PTNT thành phố sẽ trình UBND thành phố xem xét và ban hành quyết định về việc phân công, phân cấp cơ quan thực hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát chất lượng vật tư nông nghiệp, nước sinh hoạt nông thôn và kiểm tra, chứng nhận ATTP nông lâm thủy sản thuộc phạm vi của ngành NN&PTNT quản lý trên địa bàn TP Cần Thơ. Một trong những nội dung quan trọng của quyết định chính là quy định việc thực hiện TT45 và TT51 sẽ "quy về một mối". Nghĩa là các cơ quan chuyên môn trực thuộc Sở NN&PTNT (gồm các Chi cục: Trồng trọt và BVTV, Thú y, Thủy sản, Kiểm lâm, Thủy lợi, Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản) chịu trách nhiệm thực hiện TT45 và TT51. UBND cấp quận, huyện phối hợp Sở NN&PTNT trong thanh kiểm tra việc tuân thủ các quy định TT45 và TT51; xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định hiện hành của nhà nước… Việc phân công, phân cấp vừa nêu khi có hiệu lực triển khai thực hiện, đảm bảo triển khai thực hiện TT45, TT51 sẽ thống nhất, đồng bộ, đầy đủ các loại hình, phương thức sản xuất kinh doanh của các cơ sở thuộc phạm vi quản lý của ngành NN&PTNT trên địa bàn TP Cần Thơ; góp phần tạo niềm tin trong lòng người dân về vệ sinh ATTP trong lĩnh vực nông nghiệp.

Hy vọng rằng, với sự phân công, phân cấp chặt chẽ hơn đối với quản lý, kiểm tra ATTP trong lĩnh vực nông nghiệp, TP Cần Thơ sớm đạt được những mục tiêu đề ra trong "Năm cao điểm vệ sinh ATTP trong lĩnh vực nông nghiệp".

T. Đạt

Chia sẻ bài viết