19/09/2021 - 18:57

Cả nước hiện có 5.338 xã nông thôn mới 

Tuyến đường đi qua xã NTM nâng cao Trung Thạnh, huyện Cờ Ðỏ, TP Cần Thơ.

(CT) - Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cả nước hiện có 5.338 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), chiếm tỷ lệ 64,84%; có 396 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và 43 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu theo quy định của Thủ tướng Chính phủ; bình quân cả nước đạt 16,68 tiêu chí/xã. Bên cạnh đó, có 196 đơn vị cấp huyện thuộc 52 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ/đạt chuẩn NTM. Cả nước có 12 tỉnh, thành có 100% số xã đạt chuẩn NTM; 4 tỉnh  đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, gồm: Nam Ðịnh, Ðồng Nai, Hưng Yên và Hà Nam.

Thực hiện chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), đến nay, đã có 61 tỉnh, thành phố đánh giá, phân hạng và có quyết định công nhận cho 4.939 sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên của 2.708 chủ thể tham gia. Trong đó, 62,2% sản phẩm 3 sao; 36,1% sản phẩm 4 sao và 1,7% sản phẩm tiềm năng 5 sao.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang tiếp thu ý kiến các bộ, ngành, tổ chức xã hội để hoàn thiện dự thảo đề án và dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình OCOP giai đoạn 2021-2025; dự thảo hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình chuyển đổi số trong xây dựng NTM, hướng tới NTM thông minh giai đoạn 2021-2025; chương trình đầu tư xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025...

Tin, ảnh: L. MẪN

Chia sẻ bài viết