22/11/2017 - 13:34

Cả nước đã có 2.815 xã đạt chuẩn nông thôn mới

(CT)- Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tính đến đầu tháng 11-2017, cả nước đã có 2.815 xã (đạt 31,54%) được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), có 38 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn huyện NTM.

Thời gian tới, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tập trung đẩy mạnh tuyên truyền về chương trình xây dựng NTM. Hoàn thiện đề án “Chương trình quốc gia Mỗi xã một sản phẩm” giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030; hoàn thiện dự thảo và tổ chức khảo sát, nghiên cứu mô hình NTM kiểu mẫu cấp xã, huyện. Bên cạnh đó, tiếp tục chỉ đạo công tác tổ chức lại hợp tác xã; tình hình liên kết sản xuất với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn ở các địa phương; hoàn thiện chương trình và triển khai thí điểm củng cố và phát triển hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới ở ĐBSCL; hướng dẫn và đôn đốc các đơn vị xây dựng các mô hình và nhân rộng mô hình giảm nghèo. Bộ nghiên cứu và tiếp tục hoàn thiện Nghị định về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản trong sản xuất nông nghiệp.

LẠC MẪN

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
nông thôn mới