16/04/2024 - 08:44

Cả nước có thêm 8 Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia 

(CT) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành 8 quyết định về việc công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Khẩu xén và Chí chọp là hai loại bánh đặc trưng của người Thái Trắng ở thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên. Ảnh: TTXVN

Các di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vừa được công bố gồm: Tri thức dân gian Nghề làm bánh Khẩu xén, bánh Chí chọp của người Thái Trắng (thị xã Mường Lay, tỉnh Ðiện Biên); Tri thức dân gian Nghệ thuật trang trí trên trang phục của người Lào (huyện Ðiện Biên và huyện Ðiện Biên Ðông, tỉnh Ðiện Biên); Lễ hội truyền thống Hội làng Văn Giang - Nam Dương (huyện Mỹ Ðức và huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội); Nghề thủ công truyền thống Nghề may Trạch Xá (huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội); Lễ hội truyền thống Lễ hội Ðền Quang Trung ở Lạch Bạng và Cù Lao Biện (thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa); Nghề thủ công truyền thống Nghề chằm nón ngựa Phú Gia (huyện Phù Cát, tỉnh Bình Ðịnh); Nghề thủ công truyền thống Nghề thêu - ren Ninh Hải (huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) và Tập quán xã hội và tín ngưỡng Mo Mường (tỉnh Ninh Bình).

Theo các Quyết định, Chủ tịch UBND các cấp nơi có di sản được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình, thực hiện việc quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

DUY LỮ    

 

Chia sẻ bài viết