25/06/2017 - 09:59

Cả nước có thêm 7 di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia

(CT)- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa công bố danh mục di sản văn hóa phi vật thể (DSVHPVT) quốc gia đợt XIX- năm 2017. 7 di sản được công nhận đợt này thuộc 3 loại hình lễ hội truyền thống, nghề thủ công truyền thống, tập quán xã hội và tín ngưỡng. Đó là: Lễ hội Nàng Hai của người Tày (Cao Bằng); Lễ hội đền Lảnh Giang (Hà Nam); Lễ hội đền Chiêu Trưng (Hà Tĩnh); Lễ hội Trò Chiềng, Lễ Hát múa ăn mừng dưới cây Bông (Thanh Hóa); Lễ hội Katê của người Chăm và Nghệ thuật làm gốm của người Chăm làng Bàu Trúc (Ninh Thuận). Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp nơi có DSVHPVT được đưa vào Danh mục DSVHPVT quốc gia đợt này, trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn, thực hiện việc quản lý nhà nước đối với DSVHPVT theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

Nghệ nhân biểu diễn nhạc truyền thống, gốm Chăm tại làng nghề gốm Bàu Trúc (Ninh Thuận).

Đến nay, cả nước có 221 DSVHPVT đã được Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định đưa vào Danh mục DSVHPVT quốc gia.

Tin, ảnh: Đăng Huỳnh

Chia sẻ bài viết