09/12/2010 - 09:28

Cả nước có 343 mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng VietGAP

(CT)- Ngày 8-12, Ban chỉ đạo áp dụng VietGAP trong sản xuất rau, quả, chè, lúa giai đoạn 2010-2015 đã tổ chức cuộc họp đánh giá lần I tại TP Cần Thơ. Theo thống kê, cả nước hiện có 343 mô hình sản xuất theo hướng VietGAP trên diện tích 9.414 ha. Trong đó, có 199 mô hình đã có giấy chứng nhận với diện tích 2.643 ha. Ngoài ra, còn có 26 sở nông nghiệp các địa phương xây dựng đề án sản xuất nông nghiệp theo hướng VietGAP và mở 1.694 lớp đào tạo, tập huấn cho 69.589 học viên. Tuy nhiên, theo nhận định chung, việc ứng dụng VietGAP hiện còn gặp nhiều khó khăn do tình trạng sản xuất nhỏ lẻ, cơ sở hạ tầng yếu kém, chưa gắn kết được với thị trường... Vì vậy, các nhà khoa học cho rằng, ứng dụng tiêu chuẩn này vào sản xuất nông nghiệp cần phải có lộ trình và thực hiện từng bước một để đảm bảo tính bền vững, duy trì lâu dài; chú trọng gắn vùng nguyên liệu VietGAP với thị trường. Bởi lẽ, hiện nay nhiều mô hình thực hiện được một thời gian ngắn thì không đủ khả năng thực hiện tiếp do thiếu kinh phí, nông dân không muốn tiếp tục do thị trường đánh đồng sản phẩm ứng dụng VietGAP với sản phẩm sản xuất thông thường...

T. N

Chia sẻ bài viết