07/03/2021 - 06:31

Cả nước có 18.100 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới 

(CT) - Theo Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, số doanh nghiệp (DN) đăng ký thành lập mới trong tháng 2-2021 giảm so với tháng trước và cùng kỳ năm trước, do tháng 2 trùng với thời điểm Tết Nguyên đán 2021. Tuy nhiên, số vốn đăng ký trong tháng 2-2021 tăng so với tháng trước và cùng kỳ năm trước. Đồng thời, số DN đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn và DN tạm ngừng kinh doanh chờ làm thủ tục giải thể giảm. Đây là những tín hiệu hết sức tích cực trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các DN.

Hoạt động sản xuất tại Công ty CP May Tây Đô.

Hoạt động sản xuất tại Công ty CP May Tây Đô.

Trong tháng 2-2021, cả nước có 8.038 DN thành lập mới với số vốn đăng ký là 179.700 tỉ đồng và số lao động đăng ký là 56.900 người, giảm 20,3% về số DN, tăng 15,9% về vốn đăng ký và giảm 50,9% về số lao động so với tháng 1-2021. Vốn đăng ký bình quân của 1 DN thành lập mới trong tháng đạt 22,4 tỉ đồng, tăng 45,5% so với tháng trước và tăng 111,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong tháng, cả nước còn có 4.604 DN quay trở lại hoạt động, giảm 29,2% so với tháng trước và tăng 26,8% so với cùng kỳ năm trước; 3.593 DN đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, giảm 80,1% so với tháng trước và giảm 21,3% so với cùng kỳ năm trước; 2.606 DN ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, giảm 53,5% so với tháng trước và giảm 32,2% so với cùng kỳ năm trước; 1.500 DN hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 28,4% so với tháng trước và tăng 26,5% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 2 tháng đầu năm 2021, cả nước có 18.100 DN đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 334.800 tỉ đồng và tổng số lao động đăng ký là 172.800 lao động, tăng 4% về số DN, tăng 52,2% về vốn đăng ký và tăng 9,7% về số lao động so với cùng kỳ năm trước. Vốn đăng ký bình quân 1 DN thành lập mới trong 2 tháng đạt 18,5 tỉ đồng, tăng 46,4% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, còn có hơn 11.000 DN quay trở lại hoạt động, giảm 7,6% so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng số DN thành lập mới và DN quay trở lại hoạt động trong 2 tháng đầu năm 2021 lên 29.200 DN.

Tin, ảnh: QUẾ LIM

Chia sẻ bài viết