18/07/2010 - 21:02

ĐẢNG BỘ HUYỆN VĨNH THẠNH:

Cả hệ thống chính trị cùng chăm lo công tác kết nạp đảng viên

Qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu (ĐHĐB) Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2005 – 2010, các tổ chức đảng toàn thành phố đã kết nạp thêm 9.831 đảng viên mới, với lực lượng đoàn viên thanh niên, cán bộ nữ, trí thức, đồng bào dân tộc thiểu số đứng vào hàng ngũ của Đảng ngày càng tăng. Kết quả trên là nhờ sự quan tâm tạo nguồn, chăm bồi, giáo dục và thực hiện kịp thời, nhanh chóng quy trình, thủ tục đề nghị, xem xét kết nạp đảng viên của cả hệ thống chính trị các cấp, trước hết là tổ chức Đảng.
Là huyện ngoại thành xa trung tâm thành phố, còn khó khăn về nhiều mặt, cũng là địa phương có đông đồng bào có đạo, nhưng Vĩnh Thạnh là một trong những đảng bộ quận, huyện hoàn thành vượt chỉ tiêu kết nạp đảng viên cả nhiệm kỳ. Qua đó, các cấp ủy đảng trong Đảng bộ huyện đã đúc kết được nhiều kinh nghiệm trong công tác này.

Nhiều cán bộ, đảng viên và nhân dân ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh Trinh cùng góp tiền, ngày công lao động để xây dựng lộ, cầu giao thông nông thôn.

Theo đồng chí Tô Văn Vốn, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh được thành lập trên cơ sở chia tách từ huyện Thốt Nốt vào năm 2004. Đến ĐHĐB Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2005 – 2010, tuy tổ chức đảng cơ bản được củng cố, kiện toàn về tổ chức nhưng ở một số địa phương, địa bàn số lượng đảng viên còn ít, trong đó có một số xã chưa đủ điều kiện thành lập đảng bộ và một số ấp chưa có đảng viên. Do vậy, ĐHĐB Đảng bộ huyện xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ là phải đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên nhằm bảo đảm sự phát triển lớn mạnh của Đảng bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng.

Ngay sau đại hội, Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo các cấp ủy đảng, đoàn thể triển khai thực hiện nhiều giải pháp. Đi đôi với tập trung củng cố, xây dựng chỉnh đốn Đảng, sắp xếp tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đoàn thể, Huyện ủy thường xuyên chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) tập trung làm tốt công tác qui hoạch, bồi dưỡng tạo nguồn kết nạp đảng; phát động nhiều phong trào hành động cách mạng, thu hút nhiều đoàn viên, hội viên, quần chúng tham gia. Huyện ủy chỉ đạo các cấp ủy đảng quan tâm mở rộng nguồn phát triển đảng viên đến những người lao động giỏi, có đạo đức và lối sống lành mạnh, có lý tưởng cách mạng, hoạt động tích cực trong hệ thống chính trị, có uy tín với quần chúng, nhân dân. Trong đó, đặc biệt chú trọng chăm bồi, kết nạp đảng viên trong lực lượng đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh, góp phần làm tăng cường sinh lực, trẻ hóa đội ngũ, đảm bảo sự kế thừa và phát triển của Đảng bộ. Song song đó, Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng nhiều Nghị quyết chuyên đề, đề án về “Củng cố và nâng cao chất lượng chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở”; “công tác phát triển đảng viên trong lực lượng vũ trang (LLVT)”; chỉ đạo các TCCSĐ xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển đảng viên trong từng giai đoạn cụ thể, đưa chỉ tiêu kết nạp đảng viên vào Nghị quyết, phân công những đảng viên có uy tín bồi dưỡng giáo dục giúp đỡ các đối tượng cảm tình Đảng... Với những giải pháp đồng bộ đó, trong nhiệm kỳ 2005 – 2010, toàn Đảng bộ đã kết nạp thêm 674 đảng viên mới, đạt gần 105% chỉ tiêu đề ra cả nhiệm kỳ.

Đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác này, các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy khá tâm đắc về hiệu quả triển khai thực hiện các Nghị quyết, đề án về công tác đảng viên, nhất là đề án “phát triển đảng viên trong LLVT”. Qua triển khai thực hiện đề án này, nhận thức của các cấp ủy đảng có sự chuyển biến tích cực, ngày càng đánh giá đúng vai trò của LLVT đối với nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; phát triển kinh tế và giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Đồng chí Phan Thành Trung, Phó Bí thư Đảng ủy thị trấn Thạnh An, cho biết: “Quán triệt sự chỉ đạo của Huyện ủy, cùng với việc củng cố, kiện toàn tổ chức, Đảng ủy thị trấn thường xuyên phát động các phong trào thi đua trong LLVT, qua đó phát hiện những cán bộ, chiến sĩ nhiệt tình, năng nổ với phong trào có trình độ, năng lực... đưa vào nguồn qui hoạch cảm tình Đảng. Đảng ủy phân công Chi bộ công an, Chi bộ quân sự thường xuyên gặp gỡ, nắm diễn biến tư tưởng cán bộ, chiến sĩ, kịp thời nhắc nhở những biểu hiện lệch lạc về nhận thức, trách nhiệm. Vì vậy, những năm gần đây, cán bộ, chiến sĩ LLVT thị trấn và các ấp được trưởng thành về nhiều mặt, nhiều đồng chí phân công làm cán bộ chủ chốt của thị trấn, ấp và được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Điển hình như trường hợp anh Phạm Trung Thanh. Trước đây là chiến sĩ lực lượng quân thường trực, Thanh luôn nhiệt tình trong các hoạt động tuần tra canh gác, góp phần giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương và tích cực tham gia lao động giúp dân, được bà con tin cậy, quý mến... Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, Thanh nỗ lực học bổ túc văn hóa, học chương trình trung cấp quân sự để nâng cao trình độ. Với sự phấn đấu liên tục đó, năm 2007, Thanh được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Đầu năm 2010, Thanh được bổ nhiệm giữ chức vụ Chỉ huy trưởng BCH quân sự thị trấn Thạnh An. Tại các xã, thị trấn khác, công tác kết nạp đảng viên trong LLVT cũng được quan tâm hơn. Trong 5 năm qua, thông qua các phong trào, toàn huyện đã kết nạp được 89 đảng viên từ nguồn sĩ quan, chiến sĩ quân đội, công an.

Công tác chăm bồi, phát triển đảng viên trong lực lượng đoàn viên thanh niên (ĐVTN) được các cấp ủy, các chi bộ đặc biệt quan tâm, từ đó số đoàn viên thanh niên ưu tú được đưa vào dự nguồn phát triển và số ĐVTN được đứng vào hàng ngũ của Đảng ngày càng nhiều. Để có điều kiện rèn luyện, thử thách ĐVTN, trong nhiệm kỳ qua, Huyện đoàn và các cơ sở đoàn trực thuộc đã đẩy mạnh các phong trào thanh niên tình nguyện với nhiều hoạt động thiết thực. 5 năm qua, tuổi trẻ Vĩnh Thạnh đã thực hiện trên 300 công trình, phần việc thanh niên, như: nâng cấp lộ, cầu giao thông nông thôn; hiến máu nhân đạo; tham gia đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giúp nhau xóa đói giảm nghèo... Nhiều ĐVTN cũng tích cực đi đầu trong các phong trào sáng kiến, cải tiến, nghiên cứu đề tài khoa học, nỗ lực học tập, nâng cao trình độ... Qua các phong trào, nhiệm kỳ 2005-2010, có 470 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng, chiếm gần 70% tổng số đảng viên được kết nạp trong cả nhiệm kỳ.

Đến một số TCCSĐ làm tốt công tác phát triển đảng viên trong nhiệm kỳ qua, dù đặc điểm tình hình, điều kiện từng nơi không giống nhau nhưng các địa phương này có điểm chung là cấp ủy đảng đều quyết tâm trong triển khai thực hiện các nghị quyết, đề án về công tác này. Đồng chí Nguyễn Văn Lào, Phó Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Trinh, cho biết: “Đảng ủy xã luôn chú trọng tạo nguồn kết nạp đảng viên từ cán bộ, công chức, viên chức các ban, ngành, đoàn thể, đặc biệt là các đoàn viên ưu tú. Đảng ủy xã phân công một chi ủy viên phụ trách Đoàn Thanh niên, qui định chế độ làm việc định kỳ giữa cấp ủy Đảng và Đoàn thanh niên để lắng nghe tâm tư nguyện vọng, kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ những vướng mắc khó khăn tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức Đoàn hoạt động. Qua các phong trào, các chi đoàn lựa chọn giới thiệu những đoàn viên ưu tú cho Đảng ủy xem xét kết nạp”. Trần Thị Kim Chi, Bí thư Xã đoàn Vĩnh Trinh, kể: “Từ cán bộ văn phòng UBND xã, năm 2009, tôi được phân công đảm nhiệm công tác Đoàn. Bên cạnh tạo điều kiện cho tôi được dự các lớp tập huấn chuyên môn, Đảng ủy xã chỉ đạo Khối vận quan tâm giúp đỡ BCH Đoàn xây dựng kế hoạch hoạt động, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện. Từ đó, tôi dần quen việc, tổ chức được nhiều phong trào thiết thực, tập hợp nhiều ĐVTN tham gia, như: tình nguyện vì cộng đồng, hình thành tổ hùn vốn xoay vòng, giúp thanh niên vượt khó lập nghiệp... Tôi và nhiều đoàn viên ưu tú ra sức phấn đấu để sớm được đứng vào hàng ngũ của Đảng”. Nhờ chủ động chăm bồi, tạo nguồn cảm tình Đảng, 5 năm qua, Đảng bộ xã Vĩnh Trinh kết nạp 57 đảng viên, trong đó có 46 đảng viên được kết nạp từ nguồn đoàn viên ưu tú, chiếm 80,7%. Đặc biệt, năm 2009, tỷ lệ đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng chiếm 100% tổng số đảng viên được kết nạp.

Tại thị trấn Thạnh An, với đặc điểm có đông đồng bào theo đạo công giáo, nên Đảng ủy thị trấn tập trung chỉ đạo củng cố, đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể. Ông Nguyễn Văn Cầu, Phó Chủ tịch MTTQ thị trấn, cho biết: “Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy, Mặt trận và các đoàn thể triển khai thực hiện nhiều mô hình dân vận khéo, như: vận động bà con làm lộ giao thông, thủy lợi nội đồng; thành lập các tổ hợp tác kinh tế, vận động bà con trồng lúa chất lượng cao, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất gắn với bao tiêu sản phẩm đem lại hiệu quả kinh tế cao... thu hút nhiều đoàn viên, hội viên và đồng bào có đạo tham gia... Qua đó, phát hiện nhiều nhân tố tích cực để các chi bộ tạo nguồn giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp”. Qua các phong trào, tỷ lệ đoàn viên, hội viên là đồng bào có đạo được kết nạp đảng ngày càng cao. Trong năm 2009, có 6 cán bộ, đoàn viên, hội viên theo đạo công giáo được kết nạp Đảng, chiếm 50% tổng số đảng viên mới kết nạp. Các cấp ủy luôn chú trọng bồi dưỡng những cán bộ ấp có trình độ năng lực, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao, có uy tín trong cộng đồng, các đoàn viên ưu tú, lực lượng dân quân tự vệ, bộ đội xuất ngũ, nông dân làm kinh tế giỏi, phụ nữ xuất sắc... bởi đây là nguồn cán bộ tại chỗ, là lực lượng hiểu người, thạo việc tại cơ sở, có khả năng lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. 5 năm qua, toàn thị trấn kết nạp được 57 đảng viên, đạt 100% chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

Tuy công tác kết nạp đảng viên có chuyển biến tích cực, vượt chỉ tiêu đề ra, nhưng theo lãnh đạo Huyện ủy, công tác này vẫn còn nhiều hạn chế cần tiếp tục chấn chỉnh, khắc phục như: Công tác phát triển đảng viên từng lúc, từng nơi chưa đồng đều; một số cấp ủy đảng chưa làm tốt công tác rà soát, bổ sung qui hoạch tạo nguồn từ đó chưa thật sự chủ động trong công tác phát triển đảng viên. Một trong những nguyên nhân ảnh hưởng trực tiếp đến công tác phát triển đảng viên là do trình độ cán bộ, nhất là cán bộ ở các ấp, các đoàn thể còn quá thấp, chưa đạt chuẩn. Cụ thể như khi triển khai đề án phát triển đảng viên trong LLVT, mặc dù nguồn còn nhiều, nhưng do nhiều trường hợp trình độ học vấn thấp, chưa đạt yêu cầu nên cả nhiệm kỳ số cán bộ, chiến sĩ được kết nạp đảng chỉ chiếm khoảng 13% tổng số đảng viên được kết nạp. Bên cạnh đó, tỷ lệ đảng viên nữ mới kết nạp cũng còn thấp do một bộ phận cán bộ nữ thiếu ý chí phấn đấu, có tư tưởng an phận, chưa chịu khó học tập, rèn luyện... Trong nhiệm kỳ, toàn huyện kết nạp được 199 đảng viên nữ, chiếm tỷ lệ hơn 29% tổng số đảng viên mới kết nạp, nhưng chủ yếu là cán bộ nữ ở các ban, ngành, còn nguồn phát triển từ cán bộ, hội viên phụ nữ rất ít. Chị Trần Thị Thơ, Phó Chủ tịch Hội phụ nữ xã Vĩnh Trinh, cho biết: “Ban Chấp hành Hội Phụ nữ xã có 13 chị, nhưng chỉ có 4 đảng viên. Trình độ học vấn thấp là một trong những nguyên nhân khiến nhiều chị chưa được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Hiện tại, trong BCH còn 4 chị chưa tốt nghiệp THPT và 3 chị chưa tốt nghiệp THCS. Chúng tôi đang tiếp tục vận động chị em sắp xếp được thời gian, công việc để tham gia học tập, nâng cao trình độ”.

Để công tác phát triển đảng viên ngày càng nâng cao cả về số lượng và chất lượng, theo đồng chí Tô Văn Vốn, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Vĩnh Thạnh, thời gian tới, Huyện ủy tiếp tục xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên có trọng tâm, trọng điểm phù hợp với từng địa phương, đơn vị. Huyện tiếp tục xây dựng đề án phát triển đảng viên trong các tổ tự quản. Bên cạnh đó, Huyện ủy cũng tập trung và làm tốt hơn nữa công tác bồi dưỡng, giáo dục chính trị, tư tưởng, thường xuyên phát động các phong trào thi đua... tạo điều kiện để quần chúng phấn đấu, sớm đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Bài, ảnh: SỸ KHANG

Chia sẻ bài viết