22/03/2020 - 07:01

Bông ô môi 

TRẦM THANH TUẤN

 

Tháng ba hồng đượm ô môi

Rơi vào nỗi nhớ mồ côi quê nhà.

Bên góc sân rụng đầy hoa,

Chiều chiều ngoại quét mây là là bay.

Cánh hồng lúng liếng đầy tay,

Kết thành hoa cưới cho “ngày trăm năm”(1).

Giấc hoa xưa chợt ướt đầm,

Cô dâu năm ấy… lược trâm theo chồng.

Ngày em bỏ lại bên sông,

Hoa ô môi nở sắc hồng tuổi thơ.

Và anh từ đó đến giờ,

Loanh quanh giữa cõi mộng mơ tương phùng.

--------------------------------------

(1) Trò chơi đám cưới giả của trẻ con

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
Bông ô môi