23/08/2021 - 06:44

Bố trí 50 nền tái định cư cho công trình xây dựng đường nối Cách mạng Tháng 8 đến đường tỉnh 918 

(CT) - UBND TP Cần Thơ vừa ban hành Công văn số 3351/UBND-KT (ngày 17-8-2021) về việc bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng công trình xây dựng đường nối Cách mạng Tháng 8 đến đường tỉnh 918, quận Bình Thủy.

Khu tái định cư Bình Thủy (Khu 1) được triển khai thi công theo phương án “3 tại chỗ” để kịp tiến độ bàn giao nền tái định cư.

Khu tái định cư Bình Thủy (Khu 1) được triển khai thi công theo phương án “3 tại chỗ” để kịp tiến độ bàn giao nền tái định cư.

Theo đó, UBND thành phố thống nhất bố trí 14 nền tại khu Bành Văn Khuê và 36 nền tại Khu tái định cư Bình Thủy (Khu 1) để giải quyết chính sách tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng công trình xây dựng đường nối Cách mạng Tháng 8 đến đường tỉnh 918, theo đề nghị của Hội đồng thẩm định thành phố tại Công văn số 2589/HĐTĐ (ngày 6-8-2021) về việc bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi công trình xây dựng đường nối Cách mạng Tháng 8 đến đường tỉnh 918, quận Bình Thủy.

UBND thành phố giao UBND quận Bình Thủy, Ban Quản lý Dự án ODA và Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố căn cứ tiến độ thực hiện dự án và hồ sơ pháp lý bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của từng hộ dân bị ảnh hưởng để giải quyết chính sách tái định cư theo đúng quy định.

Tin, ảnh: MINH HUYỀN

Chia sẻ bài viết