15/04/2024 - 16:32

Bổ sung nguồn sinh lực cho Đảng 

Chị Nguyễn Như Băng, Bí thư Chi đoàn khu vực Thới Thuận A, phường Thới An, quận Ô Môn, trong 4 năm tham gia công tác tại địa phương, luôn phấn đấu, rèn luyện, có thành tích xuất sắc trong công tác Ðoàn và phong trào cách mạng của địa phương. Chính vì thế, chị vừa được kết nạp vào Ðảng đầu năm 2024. Theo Ban Tổ chức Quận ủy Ô Môn, nhờ làm tốt công tác tạo nguồn, chăm bồi quần chúng, hơn 3 tháng đầu năm nay, các cấp ủy đảng trong quận đã kết nạp được 112 đảng viên (ÐV), đạt 86,15% kế hoạch năm, nâng tổng số ÐV của Ðảng bộ quận hiện nay lên 3.892 đồng chí.

Tích cực thực hiện các phong trào cách mạng tại địa phương, nhiều quần chúng ưu tú ở quận Ô Môn được kết nạp vào Đảng. Trong ảnh: Đoàn viên thanh niên và người dân phường Thới Long tham gia xây cầu. 

Nghị quyết nhiệm vụ năm 2024 của Quận ủy Ô Môn đề ra chỉ tiêu kết nạp 130 ÐV. Ðể thực hiện thắng lợi chỉ tiêu kế hoạch này, Ban Thường vụ (BTV) Quận ủy chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng xây dựng kế hoạch, xác định chỉ tiêu phấn đấu kết nạp ÐV bảo đảm cả số lượng và chất lượng. Trong công tác phát triển ÐV chú trọng đối tượng là đoàn viên, hội viên ở khu dân cư, lực lượng dân quân, lực lượng dự bị động viên, học sinh, viên chức y tế và giáo dục.

Theo đồng chí Trần Phú Hữu, Phó Bí thư Ðảng ủy phường Thới An, BTV Ðảng ủy phường xác định công tác phát triển ÐV là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm xây dựng Ðảng bộ phường ngày càng đông về số lượng và mạnh về chất lượng. BTV Ðảng ủy phường chỉ đạo các chi bộ trực thuộc Ðảng ủy phường xây dựng kế hoạch tạo nguồn, nhằm định hướng, chủ động tạo lực lượng phát triển ÐV bảo đảm đúng tiêu chuẩn, có chất lượng. BTV Ðảng ủy phường chỉ đạo các chi bộ, tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội phường thường xuyên phát động các phong trào thi đua để quần chúng được rèn luyện, phấn đấu, qua đó lựa chọn những đoàn viên, hội viên ưu tú giới thiệu cho Ðảng ủy bồi dưỡng, xem xét, kết nạp. Kết quả, từ đầu năm đến nay, Ðảng bộ phường đã kết nạp được 16 ÐV (đạt 100% kế hoạch năm). Tất cả 16 quần chúng vừa được kết nạp vào Ðảng đều có động cơ phấn đấu vào Ðảng trong sáng và có thành tích xuất sắc trong các mặt công tác. Tiêu biểu như anh Lê Bê Tô, chiến sĩ dân quân khu vực Thới Hòa A; anh Nguyễn Vũ Phương, chiến sĩ dân quân khu vực Thới Hòa C; anh Nguyễn Toàn Phát, chiến sĩ dân quân khu vực Thới Thuận; chị Nguyễn Thị Út, giáo viên Trường Mầm non Anh Ðào…

Theo ông Tống Huy Hoàng, Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy, nhằm thực hiện tốt công tác phát triển ÐV, Ban Tổ chức Quận ủy phối hợp Ban Tuyên giáo và Trung tâm Chính trị quận mở các lớp bồi dưỡng nhận thức về Ðảng. Từ đó, quần chúng ưu tú nâng cao nhận thức chính trị và xác định động cơ phấn đấu vào Ðảng đúng đắn. Ban Tổ chức Quận ủy tham mưu BTV Quận ủy chỉ đạo các cấp ủy đảng trong quận đề ra kế hoạch phát triển ÐV để chỉ đạo thực hiện; trong đó, yêu cầu chú trọng về chất lượng, tiêu chuẩn, đúng theo quy trình, thủ tục quy định. Ðồng thời, Ban Tổ chức Quận ủy tham mưu BTV Quận ủy chỉ đạo các cấp ủy đảng cơ sở, chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở và tổ chức chính trị - xã hội các cấp tổ chức các phong trào thi đua để thu hút và thử thách quần chúng, tạo ra nguồn quần chúng ưu tú. Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp, từ đầu năm đến nay, các cấp ủy đảng trong quận đã kết nạp được 112 ÐV, đạt 86,15% kế hoạch năm. Trong đó, Ðảng bộ phường Thới An kết nạp được 16 ÐV (đạt 100% kế hoạch); Ðảng bộ phường Trường Lạc kết nạp được 13 ÐV (đạt 100% kế hoạch); Ðảng bộ phường Long Hưng kết nạp được 11 ÐV (đạt 110% kế hoạch); Ðảng bộ Công an quận kết nạp được 11 ÐV (đạt 183,3% kế hoạch); Ðảng bộ Bệnh viện quận kết nạp được 12 ÐV (đạt 120% kế hoạch).

Có thể khẳng định, với sự quan tâm của các cấp ủy đảng và nỗ lực phấn đấu vào Ðảng của quần chúng, công tác phát triển ÐV của Ðảng bộ quận Ô Môn những tháng đầu năm 2024 đạt những kết quả tích cực, góp phần bổ sung nguồn sinh lực mới cho Ðảng và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Ðảng bộ quận.

Bài, ảnh: PHƯƠNG NAM

Chia sẻ bài viết