10/01/2015 - 17:04

Bắt đầu áp dụng dán nhãn năng lượng ô tô

Thông tư liên tịch số 43/2014/TTLT-BGTVT-BCT được Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Công Thương ban hành thì Giấy chứng nhận mức tiêu thụ nhiên liệu được cấp cho các loại xe là căn cứ thực hiện việc dán nhãn năng lượng cho tất cả các xe cùng kiểu, loại. Việc thử nghiệm mức tiêu thụ nhiên liệu xe được thực hiện độc lập, hoặc tiến hành đồng thời với chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Có hai loại nhãn năng lượng, một do cơ quan chức năng cấp và một do cơ sở sản xuất tự công bố. Cả hai đều có dạng hình chữ nhật, trong đó có thông tin về lượng nhiên liệu tiêu thụ cho hành trình 100 km trong và ngoài đô thị. Trường hợp doanh nghiệp tự công bố được áp dụng khi kiểu, loại xe đã được cấp chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trước 1-1-2015, xe nhập khẩu đã thử nghiệm tại cơ sở nước ngoài...

Cơ quan quản lý chất lượng sẽ đưa ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận mức tiêu thụ nhiên liệu nếu cơ sở sản xuất lắp ráp, nhập khẩu, kinh doanh xe vi phạm một trong các quy định: gian dối trong hồ sơ đăng ký kiểm tra, chứng nhận mức tiêu thụ nhiên liệu; bị đình chỉ dán nhãn năng lượng đến lần thứ 2 theo quy định…

Chia sẻ bài viết