02/09/2020 - 09:06

Bảo vật quốc gia và những trang sách viết về Quốc khánh 2-9 

Mừng Quốc khánh 2-9, đọc lại những trang sách viết về mùa thu lịch sử cách đây 75 năm lại càng thêm tự hào về truyền thống vẻ vang của dân tộc Việt Nam. Đặc biệt, độc giả có dịp đọc lại những tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được công nhận Bảo vật quốc gia, do NXB Trẻ vừa ấn hành.

Bộ sách “Hồ Chí Minh - Tác phẩm Bảo vật quốc gia”. Ảnh: NXB Trẻ

Bộ sách “Hồ Chí Minh - Tác phẩm Bảo vật quốc gia”. Ảnh: NXB Trẻ

“Hồ Chí Minh - Tác phẩm Bảo vật quốc gia”

Ðây là bộ sách vừa được NXB Trẻ phát hành nhân dịp Quốc khánh 2-9 và chào mừng Ðại hội Ðại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng Cộng sản Việt Nam. Bộ sách in khổ passport (9x12,5cm), được đóng chung trong một hộp sách rất trang trọng.

Bộ sách gồm 5 tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận Bảo vật quốc gia theo Quyết định số 1426/QÐ-TTg ngày 1-10-2012. Cụ thể theo NXB Trẻ, trong bộ sách lần này, tác phẩm “Ðường cách mệnh” được in nguyên văn theo bản in năm 1927. Tập thơ “Nhật ký trong tù” in đầy đủ 134 bài thơ của Bác Hồ theo theo bản dịch của Viện Văn học. Ấn phẩm “Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” được trình bày khoa học, xen kẽ giữa các trang sách là ảnh chụp bản gốc chứa bút tích của Bác để độc giả tiện đối chiếu. Cách thể hiện này cũng giúp người đọc hiểu được những suy nghĩ và cách viết cùng sự cẩn trọng của Bác trong quá trình viết Di chúc.

Hai ấn phẩm còn lại là “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” và “Lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước” được Bác viết trong những tình thế trọng đại, liên quan đến vận mệnh của đất nước. Lời lẽ cương nghị mà chí tình, thấm thía của Bác đã lay động và có sức thuyết phục hàng triệu trái tim Việt Nam. Ðó còn thực sự là những áng văn bất hủ. Ðiểm thú vị nữa với hai ấn phẩm này là NXB Trẻ có in mã QR đính tập tin âm thanh giọng đọc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và phụ lục ảnh Bác trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.

Ký ức ngày Bác Hồ đọc “Tuyên ngôn độc lập”

“Bản tuyên ngôn độc lập thời đại Hồ Chí Minh” là quyển sách do luật gia Vũ Ðình Quyền tuyển chọn và hệ thống, NXB Hồng Ðức ấn hành. Sách dày 400 trang với bố cục 9 phần, tập trung vào 3 nội dung. Ðầu tiên là khái quát về ý nghĩa của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và sự ra đời của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam). Kế đến, sách giới thiệu những bức ảnh lịch sử tiêu biểu về ngày tuyên bố độc lập; giới thiệu toàn văn bản Tuyên ngôn độc lập ngày 2-9-1945 của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng một số bài viết, thư gửi và bài phát biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh sau ngày tuyên bố độc lập đến ngày kêu gọi toàn quốc kháng chiến. Nội dung thứ 3 là những bài diễn văn, bài viết của các lãnh đạo Ðảng, Nhà nước qua các thời kỳ nhân dịp Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Cuốn sách “2/9/1945 qua những trang hồi ức” do NXB Quân đội nhân dân tuyển chọn và phát hành, dày gần 300 trang. Sách tập hợp 13 câu chuyện của 13 tác giả là các cán bộ cách mạng lão thành, trong đó nhiều người đã trực tiếp tham gia Tổng khởi nghĩa Tháng Tám cách đây 75 năm. Ðó là những dòng hồi ức, tưởng nhớ lại những ngày đầu Tháng Tám đến cuộc tổng khởi nghĩa và cuối cùng tại quảng trường Ba Ðình lịch sử, Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Duy Lữ

Chia sẻ bài viết