05/04/2023 - 19:47

Bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích quốc gia đặc biệt Ðồng Khởi Bến Tre 

(CT) - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 340/QÐ-TTg, phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích quốc gia đặc biệt Ðồng Khởi Bến Tre.

Tượng đài Ðồng Khởi Bến Tre.

Phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch có tổng diện tích khoảng 9.000ha, là toàn bộ diện tích tự nhiên, khu vực cảnh quan, cộng đồng dân cư gắn với di tích nằm trên địa bàn các xã Ðịnh Thủy, Phước Hiệp, Bình Khánh, An Thạnh, Minh Ðức và thị trấn Mỏ Cày thuộc huyện Mỏ Cày Nam, khu vực diễn ra những sự kiện quan trọng liên quan đến phong trào Ðồng Khởi Bến Tre.

Quy mô lập quy hoạch có tổng diện tích khoảng 95ha, gồm: khu vực hiện còn các điểm di tích và địa điểm liên quan trực tiếp đến phong trào Ðồng Khởi tại các xã Ðịnh Thủy (7 điểm), Phước Hiệp (1 điểm), Bình Khánh (1 điểm) và thị trấn Mỏ Cày (1 điểm) thuộc huyện Mỏ Cày Nam (tổng diện tích khoảng 44ha); khu vực phục dựng, tái hiện không gian di tích, gồm: Ðồn Vàm Nước Trong, Khu trù mật Thành Thới, Khu làng du kích (diện tích khoảng 10ha); diện tích khu vực dự kiến mở rộng để triển khai các dự án phát huy giá trị di tích tại vùng đệm và vùng vườn cây ăn trái ven sông Hàm Luông tại xã Ðịnh Thủy (diện tích khoảng 41ha).

Mục tiêu lập quy hoạch nhằm nhận diện đầy đủ giá trị của Di tích quốc gia đặc biệt Ðồng Khởi Bến Tre gắn với phong trào nổi dậy đồng loạt nhất tề chống Mỹ của nhân dân miền Nam giai đoạn 1959-1960. Ðồng thời, hoàn thiện hệ thống hồ sơ, dữ liệu làm cơ sở chuyển đổi số và tự động hóa trong quản lý; tạo lập khung pháp lý, chính sách thu hút nguồn lực để quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích.

Nhiệm vụ lập quy hoạch bao gồm các nội dung như xác định yêu cầu nghiên cứu, khảo sát, đánh giá hiện trạng di tích; xác định yêu cầu nghiên cứu, khảo sát khu vực lập quy hoạch; xác định đặc trưng và giá trị tiêu biểu của di tích; đánh giá phát triển du lịch toàn khu vực, hiệu quả hoạt động du lịch và các hoạt động văn hóa, du lịch về nguồn khác tại di tích; xác định tiềm năng phát triển du lịch của địa phương và của di tích... Bên cạnh đó, quy hoạch có nhiệm vụ đề xuất định hướng bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích; đề xuất định hướng phát huy giá trị di tích gắn với phát triển du lịch; đánh giá tác động
môi trường...

Tin, ảnh: DUY KHÔI

Chia sẻ bài viết