16/07/2020 - 09:16

Ban hành các tiêu chí xây dựng đô thị sinh thái Phong Ðiền

(CT)- UBND TP Cần Thơ vừa ban hành các tiêu chí phấn đấu xây dựng và phát triển huyện Phong Ðiền thành đô thị sinh thái (Quyết định số 1394/QÐ-UBND).

Tiêu chí phấn đấu xây dựng và phát triển huyện Phong Ðiền thành đô thị sinh thái gồm 15 tiêu chí được chia làm 3 nhóm: nhóm về môi trường tự nhiên, nhóm về kinh tế - xã hội và nhóm về kiến trúc cảnh quan đô thị. Theo đó, nhóm môi trường tự nhiên có 3 tiêu chí quy định xây dựng đô thị ít xâm phạm nhất đến môi trường tự nhiên hiện hữu; nhất là bảo tồn và tăng diện tích không gian xanh và mặt nước, phát triển đô thị song song với công tác tăng tỷ lệ thu gom rác thải sinh hoạt, tỷ lệ thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt đô thị đạt 100%, tỷ lệ thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt đô thị qua xử lý đạt 100%… Nhóm kinh tế - xã hội gồm 9 tiêu chí đảm bảo cân bằng sinh thái giữa phát triển kinh tế và xã hội nhằm nâng cao chất lượng và đời sống người dân đô thị. Nhóm kiến trúc cảnh quan đô thị có 3 tiêu chí; trong đó gồm đầu tư xây dựng công trình phù hợp với các tiêu chí liên quan đến môi trường, sử dụng vật liệu thân thiện môi trường, vật liệu tại địa phương, tận dụng nguồn năng lượng tự nhiên; có giải pháp tiết kiệm năng lượng, sử dụng các thiết bị tiết kiệm điện; quan tâm đến không gian công cộng, đường giao thông dành cho xe đạp, tỷ lệ vỉa hè, bãi đỗ xe và xây dựng, nâng cấp tuyến đường giao thông nông thôn trục chính được cứng hóa đạt 90% trở lên…

UBND thành phố giao UBND huyện Phong Ðiền xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể phấn đấu thực hiện đạt các tiêu chí, lồng ghép các tiêu chí trong quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương để từng bước xây dựng Phong Ðiền thành đô thị sinh thái sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

ANH KHOA

Chia sẻ bài viết