02/05/2020 - 19:10

Bàn giao chung cư Trung tâm thương mại Cái Khế và khu chung cư Cơ khí phường An Hòa về Sở Xây dựng quản lý, vận hành, khai thác

(CT)- Ngày 31-3-2020, UBND TP Cần Thơ đã có Quyết định số 687/QĐ-UBND về việc điều chuyển nguyên trạng cơ sở nhà, đất là 51 căn hộ chung cư do UBND quận Ninh Kiều quản lý sang Sở Xây dựng quản lý, vận hành, khai thác. Được sự thống nhất của Sở Xây dựng về thời gian tiếp nhận tài sản điều chuyển, UBND quận Ninh Kiều đã có Thông báo số 1121/TB-UBND đến các hộ, cá nhân đang thuê, đang sử dụng 51 căn hộ chung cư, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc quận Ninh Kiều liên quan đến việc quản lý vận hành nhà chung cư, các tổ chức cá nhân cung ứng dịch vụ liên quan vận hành nhà chung cư về việc điều chuyển nguyên trạng cơ sở nhà đất là 51 căn hộ chung cư về việc thực hiện Quyết định số 687.

Theo đó, đối tượng bàn giao tiếp nhận nguyên trạng cơ sở nhà đất là 51 căn hộ chung cư, bao gồm: toàn bộ phần sở hữu chung và 51 căn hộ chung cư thuộc sở hữu Nhà nước tại chung cư Trung tâm thương mại Cái Khế và khu chung cư Cơ khí phường An Hòa; những công việc đang quản lý vận hành nhà chung cư; trách nhiệm, nghĩa vụ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân đang quản lý, vận hành; đang thuê, đang sử dụng căn hộ; đang cung cấp các dịch vụ liên quan. Cơ quan chủ trì thực hiện bàn giao là UBND quận Ninh Kiều; đơn vị trực tiếp bàn giao là Phòng Tài chính - Kế hoạch quận Ninh Kiều. Các đơn vị phối hợp bàn giao gồm Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên môi trường quận, UBND phường Cái Khế và phường An Hòa. Đơn vị trực tiếp tiếp nhận là Sở Xây dựng TP Cần Thơ. Cơ quan, đơn vị chứng kiến thực hiện bàn giao, tiếp nhận là Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường TP Cần Thơ và các đơn vị liên quan. Dự kiến thời gian bàn giao tiếp nhận vào lúc 8 giờ sáng ngày 5-5-2020. Do đó, Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều thông báo đến các tổ chức, đơn vị, cá nhân, hộ gia đình có liên quan biết và thực hiện. Đối với các hộ, cá nhân đang thuê, đang sử dụng căn hộ chung cư thực hiện xong nghĩa vụ tiền thuê nhà của mình. Các tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan phải hoàn thành công việc theo trách nhiệm được giao làm cơ sở để cơ quan tiếp nhận lập và thực hiện phương án quản lý, vận hành, khai thác nhà chung cư theo quy định.

MINH HUYỀN

Chia sẻ bài viết