16/06/2024 - 08:59

An Giang đầu tư xây dựng 6.300 căn nhà ở xã hội tại các đô thị trung tâm 

(CT) - UBND tỉnh An Giang vừa ban hành Quyết định số 824/QÐ-UBND về Ðề án phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh đến năm 2030. Với mục tiêu giai đoạn 2021-2030, phát triển nhà ở xã hội cho các đối tượng được hưởng chính sách nhà ở xã hội khoảng 6.300 căn nhà.

Khu nhà ở xã hội Tây Ðại học An Giang.

Theo nhận định của Ðề án, việc phát triển nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp và công nhân tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua đã được quan tâm phát triển. Tuy nhiên, nguồn lực để đầu tư phát triển nhà ở cho đối tượng thu nhập thấp tại khu vực đô thị còn thiếu, nhiều địa phương chưa có đất sạch để kêu gọi nhà đầu tư phát triển nhà ở xã hội, trong khi nhu cầu về nhà ở xã hội rất nhiều, nhất là ở khu vực đô thị. Tổng nguồn vốn thực hiện xây dựng nhà ở cho công nhân và người thu nhập thấp giai đoạn 2021-2025 là khoảng 1.930 tỉ đồng, giai đoạn 2026-2030 khoảng 3.227 tỉ đồng.

Từ năm 2021 đến nay, tỉnh An Giang có 4 dự án phát triển nhà ở xã hội triển khai thực hiện với quy mô 5.290 căn hộ; trong đó có 3 dự án nhà ở xã hội cho các nhóm đối tượng tại thành phố Long Xuyên, 1 dự án nhà ở xã hội công nhân Khu công nghiệp Bình Hòa tại huyện Châu Thành. Dự án đã hoàn thành là Dự án nhà ở xã hội khu dân cư Tây Ðại học có quy mô 392 căn; 3 dự án đang triển khai xây dựng (Nhà ở xã hội - Khu đô thị Golden City An Giang, Khu đô thị mới Tây sông Hậu, TP Long Xuyên, Nhà ở công nhân KCN Bình Hòa - Châu Thành), có quy mô 4.898 căn; đến nay các dự án này đã hoàn thành 1.515 căn nhà ở xã hội.

HUỲNH BIỂN    

 

Chia sẻ bài viết