14/08/2018 - 09:50

49 cán bộ học cao cấp lý luận chính trị

(CT)- Ngày 13-8-2018, Học viện Chính trị khu vực IV, Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ, Trường Chính trị thành phố tổ chức lễ khai giảng lớp cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung khóa 63 (niên khóa 2018-2019). Đến dự có đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; đại diện lãnh đạo Học viện Chính trị khu vực IV, các Ban Xây dựng Đảng Thành ủy… Đây là lớp thứ 22 Học viện Chính trị khu vực IV phối hợp Trường Chính trị thành phố mở tại TP Cần Thơ.

Trong 8 tháng, 49 cán bộ thuộc diện quy hoạch của các địa phương, cơ quan, đơn vị trong thành phố được trang bị các kiến thức về: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam các lĩnh vực đời sống xã hội; các vấn đề về khoa học chính trị và lãnh đạo, quản lý; các chuyên đề đặc thù... Qua lớp học, giúp các cán bộ nhận thức sâu sắc hơn về Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; hiểu rõ hơn về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, vận dụng những lý luận giải quyết vấn đề thực tiễn đặt ra trong cuộc sống; từng bước hoàn thiện đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý có đủ phẩm chất, năng lực công tác, bản lĩnh chính trị, góp phần thiết thực vào sự phát triển thành phố thời gian tới.

Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Phạm Văn Hiểu đề nghị các học viên nâng cao tinh thần trách nhiệm, tích cực nghiên cứu những vấn đề lý luận kết hợp nghiên cứu, tổng kết thực tiễn; sắp xếp công việc khoa học, tập trung học đạt hiệu quả cao. Khi hoàn thành khóa học, các học viên về cơ quan, đơn vị công tác cũng như trong đời sống hằng ngày sẽ là những cán bộ, đảng viên gương mẫu, có trình độ lý luận chính trị vững vàng, vận dụng sáng tạo, khoa học những kiến thức đã học vào hoạt động thực tiễn ngày càng hiệu quả hơn.

THANH THY

Chia sẻ bài viết