29/10/2010 - 07:47

12 tháng liên tiếp duy trì lãi suất cơ bản VNĐ ở mức 8%/năm

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết, lãi suất cơ bản VNĐ trong tháng 11 tiếp tục được duy trì ổn định ở mức 8%/năm và đây là tháng thứ 12 liên tiếp lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam duy trì ổn định ở mức trên.

Cùng ngày, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có Thông báo số 402/TB-NHNN về một số mức lãi suất bằng đồng Việt Nam áp dụng từ ngày 1-11-2010.

Cụ thể, lãi suất tái cấp vốn của NHNN đối với các tổ chức tín dụng là 8%/năm; lãi suất tái chiết khấu của NHNN đối với các tổ chức tín dụng là 6%/năm; lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các ngân hàng là 8%/năm. Như vậy, lãi suất tái chiết khấu, cho vay qua đêm, lãi suất tái cấp vốn không có thay đổi so với tháng trước.

Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước, trong tuần từ 15-10 đến 21-10, lãi suất huy động bình quân VNĐ giảm khoảng 0,14%/năm so với tuần trước. Nguyên nhân là do từ ngày 15-10 các Ngân hàng Thương mại Nhà nước (NHTMNN) và NHTM cổ phần đã điều chỉnh giảm lãi suất huy động khoảng 0,1-0,2%/năm xuống mức tối đa 11%/năm theo nội dung đồng thuận giữa các Thành viên Hiệp hội Ngân hàng. Lãi suất huy động bình quân ở mức 10,44%/năm. Trong đó, không kỳ hạn là 3%/năm, dưới 1 tháng là 8,52%/năm; từ 1-12 tháng phổ biến ở mức 11%/năm, trên 12 tháng là 10,86%/năm.

Lãi suất cho vay VNĐ bình quân giảm 0,1%/năm. Riêng lãi suất cho vay đối với lĩnh vực ưu tiên (nông nghiệp nông thôn, xuất khẩu) giảm khoảng 0,3-0,5%/năm.

HẢI YẾN (TTXVN)

Chia sẻ bài viết