16/12/2020 - 08:20

Ðổi mới phong trào Thi đua Quyết thắng 

Năm 2020, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Phong Điền đã gắn kết chặt chẽ phong trào Thi đua Quyết thắng với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”... Qua đó, đã mang lại hiệu quả thiết thực, tạo động lực thúc đẩy đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, được Bộ CHQS thành phố đánh giá là đơn vị dẫn đầu phong trào Thi đua Quyết thắng trong cụm thi đua các huyện.

Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Hân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn Phong Điền, trao lệnh khám sức khỏe cho các thanh niên.

Đầu tháng 12-2020, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự (NVQS) các xã, thị trấn thuộc huyện Phong Ðiền tổ chức lễ trao lệnh khám sức khỏe thực hiện NVQS và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2021 cho 740 công dân. Trong đó, Hội đồng NVQS thị trấn Phong Ðiền đã trao lệnh gọi cho 72 thanh niên. Các thanh niên đều đến nhận lệnh đúng thời gian. Anh Lê Minh Viễn, Chỉ huy trưởng Ban CHQS thị trấn Phong Ðiền, cho biết: “Năm 2020, Hội đồng NVQS thị trấn đã đưa quân đạt 100% chỉ tiêu, chất lượng chuyên môn kỹ thuật được nâng lên. Năm 2021, Ban CHQS thị trấn tham mưu Hội đồng NVQS thị trấn thực hiện hoàn thành các bước xét duyệt NVQS lần 1, khám sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự và bình nghị công khai lần 1 đúng theo quy định”.

Ban CHQS thị trấn Phong Ðiền đã tham mưu cho Ðảng ủy, HÐND, UBND thị trấn quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Ðảng, quy định của Nhà nước, Chính phủ và Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ và công tác quản lý nhà nước về quân sự, quốc phòng địa phương, giáo dục quốc phòng và an ninh; củng cố kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác phòng không nhân dân… Bên cạnh đó, đơn vị tham mưu cho Ðảng ủy, UBND thị trấn chỉ đạo trong quy hoạch, xây dựng luôn gắn nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng, an ninh. Ðồng thời, phối hợp cùng các ban, ngành, đoàn thể củng cố xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận an ninh nhân dân. Trong đó nổi bật là phối hợp xây dựng 70 tổ tự quản với 194 thành viên. Mỗi tổ tự quản đều có một dân quân tham gia.

Theo Thượng tá Trần Việt Khải, Chính trị viên Ban CHQS huyện, phong trào Thi đua Quyết thắng của lực lượng vũ trang huyện bám sát chủ đề năm 2020 của Bộ CHQS thành phố là “Dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, kỷ cương, nêu gương, quyết thắng” và thực hiện “Một tập trung, ba khâu đột phá”. Ðơn vị xác định đúng trọng tâm, trọng điểm trong thi đua, tạo động lực thúc đẩy cho mọi cán bộ, chiến sĩ quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao. Các chỉ tiêu, nội dung của phong trào Thi đua Quyết thắng đều sát với tình hình thực tế của từng đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị, như: huấn luyện cho lực lượng thường trực đạt 100%, Dân quân tự vệ đạt 98,5% quân số; tổ chức chi trả trợ cấp một lần theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ cho 47 đối tượng, với tổng số tiền trên 140 triệu đồng; tham mưu cho Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh huyện mở 5 lớp giáo dục kiến thức quốc phòng và an ninh cho 400 người…

Năm nay, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”. Trong năm, đơn vị bảo đảm tốt các chế độ hậu cần cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu (SSCÐ) và nhiệm vụ thường xuyên cũng như đột xuất; xây dựng hệ thống văn kiện, kế hoạch bảo đảm hậu cần cho các nhiệm vụ. Vật chất phương tiện, trang bị hậu cần SSCÐ luôn được kiểm tra chặt chẽ, bảo đảm hoạt động tốt khi có tình huống xảy ra. Ban CHQS huyện thực hiện tốt công tác tăng gia sản xuất, cải thiện bữa ăn cho cán bộ, chiến sĩ. Năm 2020, đơn vị tăng gia sản xuất thu được 337 triệu đồng, trích quỹ tăng gia sản xuất của đơn vị chi ăn thêm cho lực lượng thường trực từ 5.000 đồng/người/ngày. Bên cạnh đó, Ban CHQS huyện đảm bảo vũ khí, trang bị kỹ thuật cho nhiệm vụ SSCÐ, huấn luyện, diễn tập; 100% đơn vị đảm bảo an toàn kho tàng, không để xảy ra mất mát, cháy nổ. Ngoài ra, đơn vị phối hợp với Ban Công binh Bộ CHQS thành phố thu hồi vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh được 1.393kg đầu đạn các loại, đảm bảo tuyệt đối an toàn.

Thời gian tới, Ðảng ủy, Ban CHQS huyện tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; tổ chức thành công Tết Quân Dân năm 2021; nâng cao khả năng SSCÐ, phối hợp các lực lượng chức năng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Ðẩy mạnh công tác tuyên truyền, phòng ngừa và đấu tranh, phòng chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa trong lực lượng vũ trang; đấu tranh bác bỏ quan điểm sai trái của các thế lực thù địch… Ðảng ủy, Ban CHQS huyện tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy và đảng viên. Ðồng thời lãnh đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả nội dung thi đua bám sát chủ đề năm 2021 do Bộ CHQS thành phố phát động. Qua đó tạo động lực thúc đẩy cho mọi cán bộ, chiến sĩ quyết tâm thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Bài, ảnh: PHẠM TRUNG

Chia sẻ bài viết