15/04/2018 - 17:08

“Nâng cấp” Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 

Sáng 15- 4, tại thành phố Hà Tĩnh, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trưởng Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 chủ trì Hội nghị toàn quốc triển khai xây dựng mô hình khu dân cư nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu, vườn mẫu.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ trong lần thăm khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu ở thôn Hà Thanh, xã Tượng Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh năm 2017. Ảnh: VGP
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ trong lần thăm khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu ở thôn Hà Thanh, xã Tượng Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh năm 2017. Ảnh: VGP

 

Đây là hội nghị quan trọng để tiếp tục triển khai hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước đối với phát triển nông nghiệp, nông thôn và nông dân, trong bối cảnh phong trào xây dựng NTM đã phát triển mạnh mẽ, sâu rộng trên phạm vi cả nước trong 8 năm qua.

Hà Tĩnh được lựa chọn tổ chức hội nghị bởi đây không chỉ là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về xây dựng NTM mà còn nổi bật với việc “nâng cấp” Chương trình mục tiêu quốc gia khi triển khai xây dựng NTM kiểu mẫu với các mô hình khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu xanh- sạch- đẹp, người dân hài lòng với cuộc sống. Nhiều khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu của Hà Tĩnh còn trở thành điểm thu hút khách du lịch.

Không chỉ Hà Tĩnh, một số tỉnh khác đã triển khai xây dựng NTM kiểu mẫu từ giai đoạn 2011-2016 phù hợp với điều kiện tự nhiên, xã hội của mỗi địa phương.

Điểm chung của các nơi triển khai xây dựng NTM kiểu mẫu là có cảnh quan tươi đẹp, môi trường sạch sẽ, giàu bản sắc văn hóa đặc trưng, duy trì được các mô hình sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp... an toàn, gắn kết với thị trường và đặc biệt là người dân hài lòng về cuộc sống. Xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu, tạo động lực trực tiếp cho người dân và cộng đồng dân cư tham gia, bởi lợi ích thiết thực mang lại gắn với người dân, bất kể gia đình, thôn xóm nào cũng có thể thực hiện được.

Theo kinh nghiệm của nhiều địa phương, khi bước đầu thực hiện NTM kiểu mẫu là coi trọng và thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, vận động về chương trình NTM kiểu mẫu nhằm khơi dậy ý thức trách nhiệm của mỗi người dân với quê hương, xóm làng; có định hướng cụ thể, lựa chọn thôn/ xóm làm điểm, lựa chọn một số tiêu chí kiểu mẫu để thực hiện; phải xây dựng được mô hình điểm để từ đó nhân rộng, không làm tràn lan; gắn kết quả thực hiện với trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp.

Từ thực tiễn sinh động của các địa phương, ngay khi triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016- 2020, lãnh đạo Chính phủ, Ban chỉ đạo đã đề nghị các tỉnh, thành phố triển khai xây dựng NTM kiểu mẫu, hướng tới sự phồn thịnh về văn hóa, tinh thần và đời sống vật chất của cộng đồng dân cư.

Theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường, xây dựng NTM kiểu mẫu không chỉ đơn thuần là số vườn mẫu, khu dân cư kiểu mẫu mà từ đây để phát triển các vấn đề lớn hơn về dân sinh, về các mục tiêu chính trị của Đảng, Nhà nước trong phục vụ nhân dân.

THÀNH CHUNG

Chia sẻ bài viết